Graf točivého momentu na kolech při požadavku na nejvyšší dynamiku