Recenze  |  Aktuality  |  Články
Doporučení  |  Diskuze
Auto-Moto
Mobilní telefony
Notebooky  |  Tablety
Příslušenství
Wearables  |  Ostatní
Svět hardware  |  Digimanie  |   TV Freak

Kdo jsou uživatelé ce4you? Vyhodnocení anonymního dotazníku.

4.5.2009, lelouch, článek
Musím začít poděkováním všem, kdo jste nám před měsícem věnovali pár minut a vyplnili náš dotazník. Celkově jsme jich za deset dnů sesbírali 903, což je tak akorát, abychom výsledky mohli považovat za průkazné.
Kapitoly článku:
  1. Kdo jsou uživatelé ce4you? Vyhodnocení anonymního dotazníku.
  2. Co chceme doopravdy?, Koláče na závěr
Vyhodnocení chvíli trvalo, ale to je tím, že šlo o mou hobby aktivitu a tohle přeci jenom chtělo několik desítek hodin práce. Statistika je nuda, takže mi odpusťte peprnější styl - nechtěl jsem prostě unudit sebe při psaní a vás následně při čtení. Abych vás nejdříve pozitivně naladil, nemohu začít jinou částí než tou s titulem:


Med kolem huby


Vážení uživatelé i náhodní příchozí, v průměru jste mimořádně vzdělaní, dobře situovaní a vydělávající. Jenomže, víte jak je to s průměrem - průměrný Čech je napůl muž a napůl žena... Takže když se kdokoli z nás podívá do zrcadla, najde tam zase to samé (třebas absolventa 6 tříd speciální základky). Nicméně, milí speciálové, fakt že preferujete ce4you, o vás už ode dneška něco vypovídá. Chováte se dospěle, rozhleděně a intelektuálně na výši.Podíl maturantů a vysokoškoláků tvoří více než tři čtvrtiny zdejší uživatelské základny. Což jsou znatelně vyšší čísla, než je průměr české internetové populace. Je nutno podotknout, že jsou to i čísla vyšší, než ce4you přiznává oficiální statistika NetMonitor. Jenomže oni pracují se vzorkem 751 lidí, my 903. Oni pracují pouze s projekcí demografických dat na čísla o návštěvnosti, my jsme se zeptali přímo. Jistě, dalo by se namítnout, že přeci dotazník nám spíše vyplnili lidé vzdělanější. My přesto věříme, že i náš poslední speciál je vynikající samouk, loajální až za hrob a obětavě se vrhl na formulář bez ohledu na vlastní gramotnost i to, zda pochopil, na co se ptáme. Nám se prostě tato čísla líbí více a nemíníme to dál rozmazávat. Když jsme takhle hezky zametli s NetMonitorem, můžeme se v těch číslech ponimrat o trochu hlouběji.

Určitě ještě stojí za povšimnutí zdejší podíl ekonomicky aktivních (pro speciály - vydělávajících) lidí. Čtyři z pěti zdejších návštěvníků mají vlastní příjem. Jak můžete vidět na příslušném koláči, převážnou část výdělečně nečinných tvoří žáci a studenti. Ale nemyslete si: máme zde i pár lidiček na rodičovské dovolené a nezaměstnaných. Vztaženo na celková čísla nás měsíčně navštíví tak do pěti (momentálně) profesionálních rodičů a do deseti lidí bez zaměstnání. Což je tak trochu překvapivé. Co překvapivé není: Protože zařízení s Windows Mobile převážné většině lidí slouží především k organizaci času a úkolů je logické, že zde máme nadprůměrně vysoký podíl nejenom zaměstnanců, ale i podnikatelů - na ce4you se jich vyskytuje zhruba o čtvrtinu více než obecně na českém internetu.

Náš server se ovšem obecným českým internetovým masám nejvíce vzdaluje v příjmech. Naše čísla jsou o něco nižší než ta netmonitorová - ale to je proto, že my se ptali na VÁŠ čistý měsíční příjem, ale oni pracují s celými domácnostmi. V zásadě ovšem platí, že čím jsou příjmy člověka vyšší, tím pravděpodobněji čte ce4you. Takže zatímco kategorie odpovídající průměrné, české a čisté mzdě (20-29 000 Kč) zde má plus-mínus stejný podíl jako na celém internetu, lidí s měsíčním příjmem nad 50 000 Kč zde už máme dvojnásobek. Můžeme si pomoct jedním údajem z NetMonitoru, který my z našeho dotazníku odvodit nemůžeme - nechtěli jsme přeci po vás údaje o vašem pracovním zařazení, autech, domech, mikrovlnkách, manželkách a milenkách... Jde o o tzv. národní socioekonomickou klasifikaci. Přeloženo pro speciály, nějaký žebříček, který na základě práce, peněz a majetku odděluje šlechtu od chudiny. Takže vězte, že na ce4you mezi nejvyšší smetánku (tzv. kategorii A) patří nejméně každý pátý návštěvník! Vy ostatní teď nezáviďte a berte to pozitivně: čtení ce4you je malý krok pro vás, ale možná veliký krok pro vaše příjmy...

Pro lepší představu o velikosti jednotlivých skupin se můžete podívat i na následující grafy. Protože by byla škoda dát do nich pouze pár sloupců, zkombinovali jsme tyto údaje s další otázkou - jak často ce4you navštěvujete. Zde je ovšem na místě jedno upozornění: protože náš dotazník byl k dispozici pouze 10 dní, podíl náhodných a "vyhledávačových" návštěvníků je zde cca 4x nižší, než vykazují měsíční čísla. Pro šťouraly: my také víme, že žádný měsíc nemá 40 dnů, ale zde se koukáme na počet vyplněných dotazníků a je logické, že náhodní příchozí nám jich vyplnili méně než naši vzdělaní, rozhledění a smetánkoidní pravidelní čtenáři... Jde o odhad poměrně přesný, protože jsme k němu dospěli srovnáním s reálnými registračními údaji na serveru. A kdyby vás snad napadlo přepočítávat odpovědi tak vězte, že téměř nikde nemáme všech 903 odpovědí, protože někteří lidé na část dotazů nechtěli odpovědět (což je přirozené, ale stejně vřelé díky, že je podíl takovýchto "neodpovědí" velice nízký). Shrnutí pro speciály - ty první dvě nejtmavší modré berte s rezervou, ve skutečnosti jsou jejich podíly za měsíc podstatně vyšší. Jenom připomínám, že zde vidíte ABSOLUTNÍ počty podle odpovědí z 903 dotazníků:
Dobré se chválí samo


Teď je načase podívat se na to, jak tato národní a internetová elita hodnotí samotný server. Několik našich otázek po vás chtělo známkování, srovnávání a posuzování ce4you z různých stránek. A protože se dobré prý má chválit samo, pochvalme se: na vysvědčení vyznamenáním by to nebylo, ale známkový průměr lepší než dvojka potěšil... Bez jakýkoli pochybností tento výsledek jde především na vrub Pavla Kozy - místního správce, zřizovatele, vývojáře, Microsoft MVP tituláře a vůbec ce4you gurua. A nemyslete si - celého průzkumu se "zúčastňoval velice nezúčastněně" a tvářil se až nechutně odtažitě, když jsem po něm chtěl jakýkoli názor na výsledky. Jinými slovy, připisuji mu to i přesto, že se o to vůbec nehlásil. No, ale aby nezpychl, jistě má na to vliv i činnost Zdeňka Malínského, moderátorů (co bych se také nepochválil - alespoň v davu). Nepochybně právě tato kombinace filtruje zdejší komunitu na tak elitní - a přesto ne elitářský - spolek, jak jsme si ukázali v předchozí části. Tak se podívejme na základní vysvědčení:Jak je vidět, drtivá většina hodnocení byla kladná. No a těch devět pětek? Když jsem se na to ptal Pavla, osmajlíkovaně odpověděl, že by je možná dokázal jmenovat... Ale teď zcela vážně: jistěže má každý nárok na svůj názor a z hlediska výzkumu jsou nakonec i záporná hodnocení cennější, než střed (v těchto případech - trojky, anebo odpověď "Stejně"). Jednoduše proto, že vlastně ty nehodnotí - proto je nakonec v grafech nevidíte. A tedy pro úplnost, u známky za kvalitu bylo trojek cca 8% a u srovnání s konkurencí odpovědělo "Stejně" zhruba 20% lidí, takže většina měla jasno. Je potěšitelné, že jak vidíte, v drtivé převaze to bylo pozitivní jasno... Samozřejmě, že mne následně zajímalo, komu vlastně ce4you vyhovuje a kdo je spíše skeptik. Tak se na to podívejme:Omlouvám se, ten první graf o známkování jsem si neodpustil - schválně na něm pozorujte pětky... Co z něj ovšem vyplývá obecně je základní fakt, že čím vyšší vzdělání, tím lepší průměrné hodnocení. Aby bylo jasno - to není odsudek záporných odpovědí, to hlavně vypovídá o tom, komu zdejší prostředí vyhovuje lépe a komu hůře. A možná je to tím, že čím nižší vzdělání, tím je nakonec čtyřka nebo pětka přijatelnější známka - kdo ví? Každopádně, z následujících tří grafů je vidět dalších několik více-méně zjevných trendů. I pozitivní srovnání s konkurencí roste s příjmy, s věkem a vzděláním. Přesto přese všechno je fakt, že i většina našich mladistvých, bez příjmů a před maturou ještě stále umí posoudit, kde je kvalita. Ti ostatní nejspíše chodí jinam - a já tuším kam... Nakonec je to tak dobře. Každému, co jeho jest.

Při uvádění výzkumu jsme se nijak netajili tím, jaký je jeho účel. Inzerenti a reklamní agentury pro správné rozhodování jednoduše potřebují co nejpřesnější údaje o tom, ke komu vlastně promlouvají. Můžete si o tom myslet co chcete, faktem zůstává, že čím přesnější čísla mají, tím zajímavější a relevantnější reklamy zde budeme mít. Pomineme fakt, že provoz serveru a Pavlův čas, který věnuje recenzím, novinkám i uživatelům také něco stojí. Stále zde zůstává otázka obecné prestiže. Čím je vyšší, tím ochotnější jsou výrobci zařízení spolupracovat a tím vážněji budou brát názory zdejší komunity. A hrubá čísla o návštěvnosti (zejména když i dva netmonitorové údaje jsou ve stavu se lišit mezi sebou o 100% - nemluvě o tom, že se o 100% liší i proti Google Analytics) totiž zdaleka nejsou všechno. Na kupu věcí se obecné průzkumy prostě neptají. Pokud si vzpomínáte, poslední část dotazníku se vás vyptávala na vliv ce4you na různé věci kolem Windows Mobile. A zde jsou výsledky:Tyto dvě otázky se přímo vztahují k tomu, jak hodnotíte kvalitu a hodnověrnost zdejších informací a názorů ostatních uživatelů a jaký to má vliv na vaše rozhodování o nákupu.Výsledek? Více než tři čtvrtiny z vás si myslí, že jsou zdejší informace užitečné až nenahraditelné. A bezmála dvě třetiny z vás se podle nich rozhodují při svých nákupech. Není co dodat....
reklama