Jak nastavit připojení k Internetu?

, , návod
Pokud by se měl vyhlásit vítěz mezi nejčastěji kladenými otázkami, s velkým náskokem by zvítězil dotaz: "Jak mám nastavit připojení k Internetu přes mobilní telefon". A protože nerad vidím, jak se mí čtenáři trápí, tak jsem takový přehled sepsal. Článek bude průběžně doplňován, pokud máte nějaké dotazy, připojte je v diskuzi.
K oblíbeným
reklama
V dnešní době je PDA zařízení bez přístupu k Internetu stále méně vídaným jevem, motto dnešních dnů je být připojen vždy a všude. A i když na nastavení komunikace není nic mýtického, novému majiteli PDA může připravit nejednu horkou chvilku. Pomocí tohoto článku byste však měli být schopni se s tím úspěšně poprat. Ovšem i když se budu snažit o maximální srozumitelnost a přehlednost (článek bude plný screenshotů), nastavení bude vždy vyžadovat alespoň trochu vaší invence. V některých detailech se může nastavení případ od případu lišit, ale zásadní informace by měly zůstávat neměnné.


Obecně


Nejdříve si velice stručně vysvětlíme základní pojmy, se kterými se v tomto článku budete setkávat. Pokud jste začátečník, rozhodně tuto část nepřeskakujte
  • GPRS :: GPRS je zkratka z anglického termínu "General Packet Radio Service", což přeloženo do češtiny znamená "Obecná paketová rádiová služba". Tuto definici můžete s klidem pustit z hlavy, pro vás jako pro uživatele jsou důležité především dvě věci - rychlost spojení závisí na schopnostech vašeho mobilního telefonu (maximální reálné hodnoty jsou downlink 14,4 kbit/s a pro uplink 43,2 kbit/s, teoretické jsou maximálně pro zlost;), a operátorovi platíte pouze za přenesená data, nikoliv za dobu spojení. Tuto službu nabízí všichni tři operátoři, pro bližší informace navštivte jejich weby. Všichni tři operátoři nabízejí i paušální připojení, kdy je určen platový strop a víc peněz za jeden měsíc z vás operátor nedostane.
  • EDGE :: EDGE je zkratka z anglického termínu "Enhanced Data for GSM/GPRS Evolution", což přeloženo do češtiny znamená "Rozšířená data pro rozvoj GSM/GPRS". Princip fungování je stejný jako u GPRS, ze kterého také EDGE vychází. Proti němu nabízí EDGE několikrát vyšší rychlosti. Velkou výhodou EDGE je, že pokud máte telefon podporujícíc EDGE, je přecházení mezi EDGE a GPRS naprosto plynulý a transparentní. Uživatel nic nepozná, tedy kromě někdy i citelného zvýšení/snížení přenosové rychlosti.
  • UMTS :: UMTS je zkratka z anglického termínu "Universal Mobile Telecommunication System", což přeloženo do češtiny znamená "Univerzální mobilní telekomunikační systém". S UMTS je trochu zmatek, není UMTS jako UMTS. V principu jde o v tuto chvíli nejrychlejší mobilní datové připojení (WiFi nepočítám). Pro komunikaci potřebujete zařízení s UMTS modulem, se systémem Windows Mobile je na trhu zatím jen jediné - HTC Universal. Ovšem pozor - jak jsem psal před chvílí, UMTS se od sebe liší a tak vám bude Univerzál fungovat pouze v síti Eurotelu! V každém případě výkon nabízí UMTS skvělý, stahovat rychlostí 50KB/s se s mobilem nepoštěstí každý den. Na druhou stranu může být pro většinu uživatelů problémem pokrytí, které rozhodně není úplné.
  • HSCSD :: HSCSD je zkratka z anglického termínu "High Speed Circuit Switched Data", což je systém GSM je založen technologii přepojování okruhů. Opět jsou pro vás důležité dvě věci - maximální rychlost je 57,6 kbit/s a operátorovi platíte za čas spojení. V této chvíli nabízí tuto službu pouze Eurotel, pro bližší informace navštivte jeho web.Z principu je také jedno, jestli se připojujete přes IrDA či přes Bluetooth. Ovšem v případě BT vřele doporučuji mít PDA a telefon spárované a autorizované, takže nebudete neustále muset dokola zadávat passkey. Jak se to dělá není předmětem tohoto článku, pokud budete mít problémy, článek napíšu.


Seznam APN pro GPRS/EDGE/UMTS spojení


Pokud se chcete připojit přes GPRS/EGDE/UMTS, musíte vždy znát APN (Access Point Name - jméno přístupového bodu). Proto jsem pro vás připravil takový malý přehled.

EUROTEL
APN
Poznámka
GPRS Mobile InternetinternetZákladní nastavení pro karty s paušálem
GPRS Mobile InternetgointernetZákladní nastavení pro předplacené karty (Eurotel GO)
GPRS Mobile Internet + st. IPinternet.sZákladní nastavení pro karty s paušálem pro uživatele se statickou IP adresou
GPRS Mobile Internet Specialinternet.openSpeciální nastavení pro karty s paušálem, otevřené porty atp.
GPRS Mobile Internet Special + st. IPinternet.open.sSpeciální nastavení pro karty s paušálem, otevřené porty atp. pro uživatele se statickou IP adresou
T-MOBILE
APN
Poznámka
APN Internetinternet.t-mobile.czZákladní nastavení pro karty s paušálem
APN Internet Twistinternet.t-mobile.czZákladní nastavení pro předplacené karty (T-Mobile Twist)
APN Internet Pluspublicip.t-mobile.czRozšířené nastavení pro karty s paušálem pro získání dynamicky přidělované veřejné IP adresy
VODAFONE
APN
Poznámka
Tarifní zákazníciinternetZákladní nastavení pro karty s paušálem
Zákazníci s kartou VodafoneointernetZákladní nastavení pro předplacené karty (Vodafone karta)

Informace jsem čerpal z webů operátorů. Pokud jsem na nějaký kód zapomněl, napište mi jej.


Začínáme


První krok je shodný pro všechny druhy připojení. Nejdříve ze všeho se musíme dostat na správné místo, kde lze nové spojení vytvořit.
GPRS/EDGE pro WM5 Phone edition


Nové připojení si můžete pojmenovat dle chuti, pro snadnou orientaci doporučuji zvolit jméno operátora (Eurotel, T-Mobile či Vodafone) a typ připojení. Nezbytné je zvolit i typ modemu, v našem případě jde o integrovaný GPRS modem.Windows Mobile 5 Phone edition (s integrovaným telefonním modulem) jsou pokud jde o nastavení vytáčeného připojení k Internetu mnohem jednodušší než klasické Windows Mobile, které připojujete pomocí externího mobilu. U drtivé většiny operátorů stačí vyplnit pouze APN (viz. tabulka v úvodu článku).Pro klasické nastavení připojení není nutné zadávat ani přihlašovací údaje, ani specifikovat IP adresu nebo DNS servery. Samozřejmě pokud máte specifické nastavení, budete ho muset zadat, ale to je snad jasné. A tím naše nastavování končí, můžeme se poprvé přihlásit.
Eurotel GPRS/EDGE pro WM2003


Nové připojení si můžete pojmenovat dle chuti, pro snadnou orientaci doporučuji zvolit jméno operátora (Eurotel, T-Mobile či Vodafone) a typ připojení. Nezbytné je zvolit i typ modemu, respektive jak je modem k PDA připojen. Běžný uživatel asi nejčastěji využije připojení přes Bluetooth (Bluetooth Dialup Modem), případně přes IrDA (Generic IrDA).Nyní musíte zadat telefonní číslo, v případě GPRS se však spíš jedná o příkaz. Na některých mobilních telefonech je nutné definovat, aby se místo explicitního nastavení v Pocket PC použilo nastavení v telefonu. V takovém případě musíte místo *99# uvést *99***1#, případě jedničku nahradit jiným číslem (to pokud váš telefon podporuje více profilů).Pro správné připojení je nutné specifikovat některé údaje, proto tapněte na tlačítko "Advanced...". Na první záložce je místo pro zadání speciálního příkazu, který vypadá takto: +cgdcont=1,"IP","APN", kde místo slova APN doplní řetězec APN podle tabulky v úvodu článku. Pokud jde například o tarifního zákazníka se základní službou, bude příkaz vypadat takto: +cgdcont=1,"IP","internet". Další dvě záložky vás nemusejí zajímat, důležitá je až ta poslední, kde zadáte IP adresy DNS serverů. U Eurotelu je však po připojení systém může zjistit i automaticky.V případě připojení z mobilního telefonu se nemusíte identifikovat jménem a heslem, pole nechte nevyplněná a tapněte na tlačítko "Finish". Poté, co se poprvé pokusíte připojit, doporučuji nastavit systém tak, aby se neptal na jméno a heslo při každém dalším připojení.
T-Mobile GPRS/EDGE pro WM2003


Nové připojení si můžete pojmenovat dle chuti, pro snadnou orientaci doporučuji zvolit jméno operátora (Eurotel, T-Mobile či Vodafone) a typ připojení. Nezbytné je zvolit i typ modemu, respektive jak je modem k PDA připojen. Běžný uživatel asi nejčastěji využije připojení přes Bluetooth (Bluetooth Dialup Modem), případně přes IrDA (Generic IrDA).Nyní musíte zadat telefonní číslo, v případě GPRS se však spíš jedná o příkaz. Na některých mobilních telefonech je nutné definovat, aby se místo explicitního nastavení v Pocket PC použilo nastavení v telefonu. V takovém případě musíte místo *99# uvést *99***1#, případě jedničku nahradit jiným číslem (to pokud váš telefon podporuje více profilů).Pro správné připojení je nutné specifikovat některé údaje, proto tapněte na tlačítko "Advanced...". Na první záložce je místo pro zadání speciálního příkazu, který vypadá takto: +cgdcont=1,"IP","APN", kde místo slova APN doplní řetězec APN podle tabulky v úvodu článku. Pokud jde například o tarifního zákazníka se základní službou, bude příkaz vypadat takto: +cgdcont=1,"IP","internet.t-mobile.cz". Další dvě záložky vás nemusejí zajímat, důležitá je až ta poslední, kde zadáte IP adresy DNS serverů. U T-Mobile je však po připojení systém může zjistit i automaticky.V případě připojení z mobilního telefonu se nemusíte identifikovat jménem a heslem, pole nechte nevyplněná a tapněte na tlačítko "Finish". Poté, co se poprvé pokusíte připojit, doporučuji nastavit systém tak, aby se neptal na jméno a heslo při každém dalším připojení.
Vodafone GPRS/EDGE pro WM2003


Nové připojení si můžete pojmenovat dle chuti, pro snadnou orientaci doporučuji zvolit jméno operátora (Eurotel, T-Mobile či Vodafone) a typ připojení. Nezbytné je zvolit i typ modemu, respektive jak je modem k PDA připojen. Běžný uživatel asi nejčastěji využije připojení přes Bluetooth (Bluetooth Dialup Modem), případně přes IrDA (Generic IrDA).Nyní musíte zadat telefonní číslo, v případě GPRS se však spíš jedná o příkaz. Na některých mobilních telefonech je nutné definovat, aby se místo explicitního nastavení v Pocket PC použilo nastavení v telefonu. V takovém případě musíte místo *99# uvést *99***1#, případě jedničku nahradit jiným číslem (to pokud váš telefon podporuje více profilů).Pro správné připojení je nutné specifikovat některé údaje, proto tapněte na tlačítko "Advanced...". Na první záložce je místo pro zadání speciálního příkazu, který vypadá takto: +cgdcont=1,"IP","APN", kde místo slova APN doplní řetězec APN podle tabulky v úvodu článku. Pokud jde například o tarifního zákazníka se základní službou, bude příkaz vypadat takto: +cgdcont=1,"IP","internet". Další dvě záložky vás nemusejí zajímat, důležitá je až ta poslední, kde zadáte IP adresy DNS serverů. U Vodafonea je však po připojení systém může zjistit i automaticky.V případě připojení z mobilního telefonu se nemusíte identifikovat jménem a heslem, pole nechte nevyplněná a tapněte na tlačítko "Finish". Poté, co se poprvé pokusíte připojit, doporučuji nastavit systém tak, aby se neptal na jméno a heslo při každém dalším připojení.
Eurotel HSCSD pro WM2003


Nové připojení si můžete pojmenovat dle chuti, pro snadnou orientaci doporučuji zvolit jméno operátora (Eurotel, T-Mobile či Vodafone) a typ připojení. Nezbytné je zvolit i typ modemu, respektive jak je modem k PDA připojen. Běžný uživatel asi nejčastěji využije připojení přes Bluetooth (Bluetooth Dialup Modem), případně přes IrDA (Generic IrDA).Nyní musíte zadat telefonní číslo, nejlépe v mezinárodním formátu.Pro správné připojení je nutné specifikovat některé údaje, proto tapněte na tlačítko "Advanced...". Na první záložce je místo pro zadání speciálního příkazu. Zákazníci musí zadat přesně tento řetězec: +cbst=81,0,1;+chsn=6,0,0,0. Další dvě záložky vás nemusejí zajímat, důležitá je až ta poslední, kde zadáte IP adresy DNS serverů. U Eurotelu je však po připojení systém může zjistit i automaticky.V případě připojení z mobilního telefonu se nemusíte identifikovat jménem a heslem, pole nechte nevyplněná a tapněte na tlačítko "Finish". Poté, co se poprvé pokusíte připojit, doporučuji nastavit systém tak, aby se neptal na jméno a heslo při každém dalším připojení.
Info pro čtenáře ze Slovenska


Na žádost čtenářů ze Slovenska jsem vytvořil i sekci pro jejich mobilní operátory. Protože se však nastavení pro slovenské operátory téměř v ničem neliší od nastavení pro české operátory, vypíšu zde jen rozdíly. Samozřejmě jsem to nemohl osobně otestovat, informace zde uvedené jsem našel na webu, takže pokud najdete nějakou nepřesnost, napište to prosím do diskuze. Zákazníci společnosti Orange mohou používat pouze GPRS, nastavení je identické s nastavením českého Vodafonea. Zákazníci Eurotelu mohou používat jak GPRS, tak i HSCSD. Nastavení GPRS je opět identické s nastavením českého Vodafonea, v manuálu byla navíc zmínka, že místo APN internetu je možné použít i APN eurotel (bližší info nevím). Nastavení HSCSD je podobné nastavení českého Eurotelu, pouze je nutné místo telefonního čísla 602 900 009 zadat číslo 01991. To by mělo být vše, dejte vědět, jak to funguje...


Pořád se nedaří připojit?


Pokud jste již nejméně 10x vše zkontrolovali a pozvolna propadáte zoufalství, přečtěte si následující body, které vás možné nakopnou tím správným směrem.
  • Máte skutečně požadovanou službu aktivovanou na své SIM kartě? Já vím, zní to jako blbost, ale divili byste se, kolikrát se na tento zásadní předpoklad zapomene. Pokud máte například nový služební telefon, rozhodně doporučuji si v případě problémů tuto informaci zjistit jako první.
  • Možná jste to v textu přehlédli, proto ještě jednou:) Na některých mobilních telefonech je nutné definovat, aby se místo explicitního nastavení v Pocket PC použilo nastavení v telefonu. V takovém případě musíte místo *99# uvést *99***1#, případě jedničku nahradit jiným číslem (to pokud váš telefon podporuje více profilů). A jen pro pořádek vymažte řetězec začínající +cgdcont.
  • Na některých telefonech (například Sony Ericsson K700i) je nutné před řetězec +cgdcont= zadat Z;, takže začátek pak bude vypadat Z;+cgdcont= (více zde)
  • Výjimečně se stává, že telefon nerozumí příkazu napsanému malými písmeny, proto místo řetězce +cgdcont= zkuste napsat +CGDCONT=

Pokud ani po přečtení celého článku nemáte připojení k Internetu funkční, neváhejte a napište svůj problém do diskuzí. Pomůžeme a článek doplníme:)


Užitečné odkazy

reklama
Nejnovější články
Karanténa v Austrálii: za bezdůvodnou jízdu autem vysoké pokuty Karanténa v Austrálii: za bezdůvodnou jízdu autem vysoké pokuty
Porušování dopravních předpisů v Austrálii vyjde hodně draho. A totéž se týká i porušování karantény v nynější koronavirové pandemii. Jízdy autem, které nejsou nutné, se totiž trestají nemalými pokutami.
Včera, aktualita, Milan Šurkala
Apple iPhone 12 Pro by údajně měl dostat LiDAR a hranatější design Apple iPhone 12 Pro by údajně měl dostat LiDAR a hranatější design
Zhruba za půl roku by měly být představeny nové iPhony 12 a postupně unikají informace o nich. Jeden z posledních úniků naznačuje, že by měly dostat LiDAR, který si už našel své místo na novém iPadu Pro.
Včera, aktualita, Milan Šurkala
TCL doplňuje 10L a 10 Pro o nový model 10 5G TCL doplňuje 10L a 10 Pro o nový model 10 5G
Společnost TCL přichází se třemi novými telefony řady 10. Zatímco o modelech 10L a 10 Pro jsme věděli už nějakou dobu, nyní přichází s novými informacemi ohledně modelu 10 5G. Jak už napovídá název, nabídne 5G připojení.
7.4.2020, aktualita, Milan Šurkala
Crash test dodávky Mercedes se 770 kg betonu vzadu. Není to hezký pohled Crash test dodávky Mercedes se 770 kg betonu vzadu. Není to hezký pohled
Ve Švýcarsku se rozhodli provést zajímavý crash test. Vzali starší dodávku Mercedes-Benz Vito, naložili ji 770 kilogramy betonových květináčů a v rychlosti 50 km/h poslali proti zdi. Asi tušíte, že to nedopadlo moc dobře.
7.4.2020, aktualita, Milan Šurkala1 komentář
Redmi Band: nový fitness náramek za pouhých $15 Redmi Band: nový fitness náramek za pouhých $15
Low-endová značka Redmi představila svůj první náramek Redmi Band. Přináší ještě nižší cenu než jeho dražší bratříček Mi Band 4. Přesto má např. 1,08" barevný displej a vydrží na 14 dní provozu.
3.4.2020, aktualita, Milan Šurkala