Ovládací aplikace fotoaparátu (na displeji se promítá i vybraný filtr, toto je Sépie)