www.svetmobilne.cz
>
>

Widcomm Bluetooth tajemství zbavený

, , článek
Podle posledního vývoje se zdá, že na Pocket PC se s jinou aplikací pro Bluetooth než od firmy Widcomm budeme setkávat čím dál tím méně. Takže je ten správný čas povědět si o tomto bezesporu vynikajícím programu něco víc a pomoci uživatelům, kteří si s ním neví moc rady. Umí toho totiž skutečně hodně a osobně si myslím, že byla by škoda nevyužívat všech jeho schopností. Vždyť kdo by se chtěl v 21. století obtěžovat s kabely, že?
K oblíbeným
reklama
Americká společnost Widcomm je specialista na Bluetooth a vše, co s touto technologií souvisí. Nikterak bezvýznamnou oblastí jejich aktivit je poskytování svých služeb a řešení pro výrobce Pocket PC zařízení. Společnost HP s touto firmou spolupracovala od začátku výroby iPAQů s integrovaným BT modulem, stále častěji se s produktém této firmy setkáme i v zařízeních jiných firem. A tak si myslím, že je na čase povědět si o tomto programu něco více. Bohužel nejsem schopen popsat úplně všechny možnosti, protože prostě nemám k dispozici všechny BT periferie. Článek však plánuji s testováním dalšího příslušenství dále aktualizovat.


Co je to vlastně ten Bluetooth?


Bluetooth je specifikace bezdrátové komunikace určené zejména pro malou vzdálenost (je to vlastně náhrada hardwarově a softwarově nekompatibilních kabelových řešení). Technologie je založena na radiovém spojení v pásmu s generální licencí (2,4GHz). Spojení může přenášet spolehlivě a poměrně rychle jak data, tak i hlasový signál. Současně lze přenášet až tři zvukové kanály, celkové přenosové pásmo je 723 kbps a lze ho využít i v poměrně silně zarušeném prostředí. Stejně tak jako většina jiných specifikací, i Bluetooth specifikace zahrnuje jak pravidla pro implementaci rozhraní, tak i pro návrh periferií.

Možné aplikace jsou definovány tzv. profily, které tvoří základní část specifikace. Zajišťují vzájemnou slučitelnost zařízení na nejvyšší sw úrovni. Profily určují způsob komunikace a možné využití Bluetooth zařízení. Aby zařízení mohla smysluplně komunikovat, musí podporovat obě komunikující strany stejný profil (Sériový, Dial-up, Headset..). Je logické, že například bezdrátový headset bude podporovat Headset profil a bude moci komunikovat s GSM přístrojem podporujícím stejný profil a nebude komunikovat s digitálním fotoaparátem). Pokud Master po identifikaci zjistí, že Slave nepodporuje požadovaný profil, komunikace není možná (tiskárna nepodporuje Headset profil). (zdroj :: Kobe).


Nastavení aplikace


Nejdříve si povíme něco o možnostech nastavení. V tomto případě samozřejmě platí, že se množství voleb může lišit podle toho, jaké profily zařízení umí. Pro náročné uživatele nabízí aplikace Widcomm Bluetooth možnost uložení různých nastavení pod různými jmény (aby se to nepletlo, tak jim říkají také profily, ale jedná se o jiné než Bluetooth profily).Zcela zásadním dialogem pro nastavení vlastností Bluetooth je nastavení dostupnosti. Ať už z hlediska uživatelského nebo bezpečnostního, tuto obrazovku byste si měli zapamatovat. Kromě jména, pod kterým vaše zařízení uvidí ostatní (a které doporučuji změnit, protože všechna shodná zařízení mají stejné jméno), a MAC adresy adaptéru je zde i možnost omezit přístup ostatních k vašemu zařízení. To spodní zaškrtávací políčko určuje, zda vaše zařízení bude veřejné (zjistitelné), nebo zda bude skryté (což je z hlediska bezpečnosti bezesporu lepší varianta). Zjištění zařízení je však jen první krok na cestě k nějakému přenosu dat. Následně se obě zařízení musí spojit, což může omezit horní zaškrtávátko. To má dokonce dvě možnosti - buď se může spojit s každým zařízením, nebo pouze se zařízeními spárovanými.Pokud nevíte, co to párování znamená, zde je vysvětlení. Před každým spojením musí příjemce potvrdit, že si skutečně přeje komunikovat se zařízením, které o to žádá, a to buď pouhým potvrzením Ano/Ne, a nebo zadáním hesla, které samozřejmě musí být na obou zařízeních stejné. Je to ochrana proti tomu, aby se vám například v MHD někdo neznámý připojil k mobilnímu telefonu, a během cesty do práce tak vesele surfoval na váš účet. Ovšem pro vás jako oprávněného uživatele telefonu může být toto neustálé potvrzování nepříjemné a zdlouhavé. Proto že možné obě zařízení natrvalo spárovat a vytvořit tak oboustranně důvěryhodnou dvojici, která bude ověřena automaticky. Takže pokud zůstaneme u výše uvedeného příkladu, tak svůj telefon si spárujete s vaším PDA, a pak se k Internetu můžete připojit i bez nutnosti vyndat telefon vůbec z kapsy. Ostatní spolucestující však mají smůlu.Nyní je ten správný okamžik, kdy si stručně popíšeme možnosti jednotlivých nastavení. Jejich počet samozřejmě záleží na tom, kolik profilů dané zařízení nabízí. Alespoň u Widcomm Bluetooth mají první část všechny profily shodnou. Můžete tak každý profil zvlášť zapnout/vypnout, vyžadovat autorizaci, vyžadovat PIN či šifrovanou komunikaci. Druhá část se již profil od profilu liší, někde možnost více nastavení chybí úplně.Vezmeme to popořádku. Pro přenos souborů je nutné nastavit lokální sdílený adresář, který bude viditelný pro případné návštěvníky, a do kterého se také budou automaticky ukládat stažené soubory. Pro výměnu vizitek byste měli vybrat jednu vizitku, kterou budete na vyžádání zasílat vašemu partnerovi. Pokud žádnou nebudete mít nastavenou, budete moci vizitku pouze přijímat. Pomocí první ikonky vybíráte vizitku ze svých kontaktů, pomocí druhé ikonky vytvoříte novou.Sériové porty jsou na Pocket PC nastaveny napevno, takže tato informace v záložce Sériový port slouží pouze pro informaci. První je pro příchozí volání, druhý pak pro odchozí volání. To využijete především při připojení GPSky. Nastavení v záložce Vytáčeného spojení je určené pouze pro příchozí volání, takže se zvolený COM port, rychlost přenosu a ovládání toku týká pouze situace, kdy někdo "volá" vám.A tím jsou možnosti nastavení vyčerpány, alespoň pro zařízení, která jsem měl v ruce. Dostanu-li do ruky nějaké další, tento článek bude aktualizován.


Bluetooth Manager


Základem aplikace Bluetooth Manager je hlavní obrazovka, na které najdete zástupce pro každou službu a zařízení, které používáte. Máte-li zbrusu nové zařízení, je samozřejmě prázdná, ale jedním z cílů tohoto článku je ukázat vám, jak ji velmi rychle zaplnit. Každý zástupce má popis, který lze samozřejmě změnit. Tapnutím a výběrem příkazu Connect se k danému zařízení připojíme a ikonka zezelená. Pokud vás zajímají podrobnosti daného spojení, stačí tapnout na zelenou ikonku a z nabídky vybrat Status. Nakonec si můžete zobrazit přehled všech aktivních spojení, jelikož Bluetooth zvládne i více souběžných.


Obecné připojení Bluetooth zařízení (Explore a Bluetooth device)


Tato volba v průvodci pro připojení BT zařízení je základní a ze všech nejdůležitější. S její pomocí ovládnete každé zařízení s BT, které je podporováno. Ostatní volby v této nabíce (podrobněji si je popíšeme později) pouze zjednodušují a vysvětlují některé nejčastěji prováděné akce, jako je například synchronizace PDA s desktopem, připojení přes telefon k Internetu atp. Navíc filtrují dostupná BT zařízení, takže uvidíte pouze ta, která jsou schopna požadovanou činnost provádět. Jinak řečeno, některá nastavení je možné udělat dvěma různými způsoby, některá jen jedním. Abych zachoval určitý styl článku, tak je popíšu až později, ale rozhodně je jednodušší a rychlejší (alespoň zezačátku) nastavit synchronizaci se stolním počítačem pomocí průvodce speciálně pro tento účel navrženému než přes obecného. Jenom upozorním, že každý výrobce PDA si tuto aplikaci může uzpůsobit svým potřebám, takže například pořadí nabídek v menu může být u každého zařízení trochu jiné. Tolik na úvod, nyní tapněte na ikonku "B se žlutou hvězdičkou" v liště a z následné nabídky vyberte volbu Obecné připojení Bluetooth zařízení (Explore a Bluetooth device) a tapněte na Další.Zobrazí se vám seznam zařízení, která mají aktivovaný Bluetooth a jsou ve zjistitelném režimu. U každého zařízení se PDA pokusí rozpoznat jeho jméno a typ. Jelikož je toto obecný průvodce, zobrazí se všechna zařízení bez rozdílu. Na mém stole se v této chvíli nachází kromě testovaného PDA i čtveřice BT zařízení - Pocket PC Dell Axim X3i, notebook s názvem PSSPAVELK, telefon Ericsson T610 a GPSka NaviLock. U té PDA nezjistilo typ, takže místo příslušné ikonky je tam otazník. Pokud se vám nějaké zařízení nepodaří nalézt, zkontrolujte, zda je zapnuté, a ikonkou v liště proveďte opětovné vyhledání. V našem případě se pokusíme přípojit si GPSku, jelikož toto je jediná cesta, jak toho dosáhnout; specifický průvodce neexistuje. Takže tapnu na ikonku s otazníčkem, a během okamžiku se mi zobrazí nové okno. V něm mám velice přehledně uvedeno, jaké že to služby (BT profily) dané zařízení vlastně nabízí. V tomto případě vidím, že je k dispozici pouze jediná volba, a to služba Serial. Označím ji tedy a tapnu na tlačítko Další. Políčko v sekci zabezpečení můžete zapnout, ale vaše GPS musí podporovat šifrované spojení. Tím je celý průvodce ukončen a já na ploše vidím nového zástupce. Pokud se pokusím připojit, vyskočí na mě okno se žádostí o zadání PINu (viz předchozí odstavce), po jeho vyplnění mám zařízení spárovaná a spojená.

Tímto způsobem lze samozřejmě připojit i jiné zařízení, než jen GPSku. Příklad? Mám mobilní telefon Ericsson T610, který zvládá obrázky, zvuky a témátka. Rád bych si v nich udělal pořádek, smazal zbytečnosti a naopak nahrál z Pocket PC nové věci. I když můžu použít speciálního průvodce právě pro tento úkol připraveného (což mimochodem může způsobit jisté překvapení, jelikož standardně průvodce ukáže pouze počátače), ukážeme si postup ještě přes obecného průvodce. Jako v prvním případě si spusťte průvodce a vyberte volbu Obecné připojení Bluetooth zařízení (Explore a Bluetooth device). Vybereme požadované zařízení (pokud je u zařízení červená značka, jako v tomto případě u notebooku, zařízení je již v seznamu spárovaných) a opět se nám zobrazí dialog, ve kterém se nabídne seznam dostupných služeb. Telefon jich umí víc, než jich uměla již zmiňovaná GPSka, nás bude zajímat služba OBEX File Transfer.

Pokud to shrnu, tak v tom skutečně není nutní hledat nějaká kouzla. S každým BT zařízením je to stejné, neustále se opakuje jeden postup. Pokud budete vždy dodržovat následující pokyny, neměl by v používání BT zařízení vzniknout žádný problém.

1. Vyhledání a vybrání požadovaného BT zařízení
2. Zvolení požadovaného typu služby
3. Dokončení průvodce
4. Připojení, ověření a případné spárování dvojice BT zařízení

V každém případě pokud se dostanete do problémů, neváhejte se připojit do diskuze souvisejicí s tímto článkem. A nyní se dáme do popisu jednotlivých specifických průvodců.


Připojení k Internetu pomocí telefonu (Connect to Internet via Phone)


Troufám si tvrdit, že připojení k Internetu pomocí telefonu je zdaleka nejčastějším využitím technologie Bluetooth na kapesním počítači. Obzvláště v době paušálního připojení přes GPRS roste počet uživatelů této kombinace přímo raketově. Proto není divu, že je tato volba hned na vrcholku seznamu. Chcete-li se připojit, během pár okamžiků můžete surfovat po Internetu nebo si číst poštu.

Nuže začněme. Opět spustíme hlavního průvodce, tentokrát však zvolíme možnost Připojení k Internetu pomocí telefonu (Connect to Internet via Phone). V první obrazovce je na výběr několik telefonů od Ericssonu. Jelikož žádný nevlastním, netuším, v čem se liší přímá volba některého z mobilů od výběru univerzálního, ale dle mého názoru a zkušeností asi v ničem. Na následující stránce se dočtete, že na mobilním telefonu máte zapnou BT (překvapivě) a nastavit ho do režimu "Zjistitelný" nebo "Párovatelný", aby ho PDA mohlo najít.

Pokud tak učiníte, na následující obrazovce by se měl objevit váš telefon, případně jiné telefony (ostatní typy zařízení jsou vyfiltrovány). Na vás nyní je, abyste si vybrali ten správný telefon určený k používání pro připojení k Internetu. Po jeho zvolení se budete muset s největší pravděpodobností ověřit. Pokud vše proběhne úspěšně, budete si moct vybrat (nebo vytvořit) připojení k Internetu. Jelikož bude políčko pro výběr asi prázdné, je dobré si nějaké připojení vytvořit. Bluetooth Manager totiž nevyužívá ty standardně předdefinované skupiny Internet a Work, ale vytváří si vlastní s názvem "Bluetooth Settings", která v této chvíli pravděpodobně neexistuje. Zaškrtněte tedy to zaškrtávátko a tapněte na New Connection...

Nyní následuje vyplnění formuláře. Nastavení pro jednotlivé operátory přesahuje rámec tohoto článku, pokud chcete vědět víc, přečtěte si článek Jak nastavit připojení k Internetu?. Na příkladovém obrázku jsem vyplnil formulář tak, aby se připojil k Internetu pomocí GPRS společnosti Oskar. Tím je tento průvodce u konce a vy se vrátíte na hlavní stránku Bluetooth Manageru. Možná budete překvapeni, že se v okně objeví ne jeden, ale hned několik zástupců. To je v pořádku, průvodce vytvoří zástupce pro každou službu, kterou váš telefon nabízí. Nyní se můžete pokusit o připojení.

Pokud je vše na všech zařízeních stejné, měli byste být schopni se v této chvíli již brouzdat po Internetu. Pokud ne, napište do diskuze. Budete-li chtít upravit vlastnosti připojení standardní cestou, hledejte je v nastavení spojení pod položkou Bluetooth Settings.


ActiveSync via Bluetooth


Máte-li stolní počítač s integrovaným Bluetooth modulem, případně nejaký USB dongle, můžete přes Bluetooth i synchronizovat data přes ActiveSync. A co víc, doma tak můžete například sedět pohodlně v křesle a přes ActiveSync a Bluetooth si pohodlně brouzdat po mobilní verzi webu. Takže je užitečné vědět, jak to všechno zařídit. Jelikož jsem se celé problematice ActiveSync via Bluetooth věnoval podrobně již v článku Jak nastavit ActiveSync přes Bluetooth?, a to jak z pohledu PDA, tak i z pohledu stolního počítače, nebudu zde zabíhat do přílišných podrobností. Fíglem celého snažení je přiřadit na stolním počítači sériovému profilu nějaký konkrétní sériový port (COMx) a tento sériový port pak nastavit v ActiveSyncu v sekci "Nastavení spojení". Poté už stačí jen nastavit kapesní počítač a můžete synchronizovat.

Po spuštění průvodce si vybereme položku ActiveSync via Bluetooth. Následují dvě informativní obrazovky, ve kterých se dozvíte to, co jsem vám už říkal - že celé kouzlo spočívá v nastavení ActiveSync na COM port .

Na další obrazovce se vám objeví vyfiltrovaný seznam BT zařízení, tentokrát máte k dispozici pouze počítače. Po jeho vybrání se zkontroluje, zda je k dispozici potřebný profil, a pokud ano, provede se vytvoření zástupce (pokud na vás vykoukne obrazovka ověření, tak snad už víte, co dělat:).


Prohlížet si soubory na vzdáleném zařízení (Browse files on a remote device)


Tato služba vám umožní spravovat soubory na vzdáleném zařízení jako je počítač, PDA či mobilní telefon. Jednoduše tak můžete aktualizovat seznam vyzváněcích tónů na vašem počítači, přpadně zkopírovat fotografie z PDA na desktop. Přenos dat probíhá pomocí protokolu FTP, on se vlastně celá tato část programu jeví jako velice primitivní FTP klient. Pro kopírování souboru ze vzdáleného zařízení slouží příkaz Get, pro kopírování opačným směrem zase Send a File... Jako obvykle začneme nového průvodce, tentokrát však vybereme volbu Prohlížet si soubory na vzdáleném zařízení. Bluetooth Mmanager nám posléze nabídne seznam dostupných počítačů s aktivovaným BT. Vybereme si ten správný a můžeme pokračovat. Dle nastavení se nyní buď musíme ověřit, a nebo se rovnou přeneseme až na úplný konec průvodce.

Pokud vše správně nastavíte, můžete se nyní připojit a prohlédnout si obsah cílového adresáře. Jen upozorňuji, že vše, co můžete se vzdálenými soubory dělat, závisí na nastavení cílového počítače. Například můj software pro MSI USB dongle má standardně nastaven režim "Pouze pro čtení", takže z iPAQa nejsem schopen žádný soubor přepsat, ani smazat. Nastavením lokální složky určíte místo pro stahované soubory. Já osobně jsem byl schopen tahat data oběma směry rychlostí cca. 35KB/s, což na tahání filmů asi není, ale pro stažení pár fotek či MP3 souborů to stačí.


Připojit se do osobní sítě (Join a personal network)


Pokud máte více zařízení, proč si takhle nevytvořit osobní síť a sdílet tak soubory či hrát síťové hry? Zdá se vám to složité? Ale jděte, od toho je tu tento článek, aby vám pomohl:) Navíc to skutečně není žádná alchymie. Jedná se de facto o obyčejnou IP síť, pouze data tečou nikoliv po drátech, ale vzduchem.

Začátek je rutinní, spustíte vytvoření nového zástupce a z nabídky vyberete položku "Připojit se do osobní sítě". Následně je na vás rozhodnou, zda se hodláte připojit do již existující sítě (první volba), nebo zda chcete být inicalizátorem sítě nové (druhá volba). Vyzkoušíme tu druhou možnost, jelikož se od sebe téměř neliší, pouze ta druhá volba nabízí více možností. Na další obrazovce si máte možnost vybrat první zařízení, se kterým byste chtěli komunikovat. Pokud jich je víc, na následující obrazovce je můžete snadno přidat, nebo naopak odebrat. Po dokončení se vám nahoře v listě objeví dvě protisměrné šipečky potvrzující, že došlooke spojení.

Ovšem pozor, je zde jedna záludnost. Aby IP protokol fungoval správně, musí mít každé zařízení unikátní (jedinečnou) IP adresu. Nebudu vás zatěžovat podrobnostmi, kdo ví, ten ví, kdo neví, ten by byl z mého výkladu stejně ještě víc zmatený. Prostě a jasně, každé zařízení musí být v síti označeno jedinečným číslíčkem. Buď ho dostane automaticky od DHCP serveru, nebo se musí zadat ručně, a pokud ani jedna z předchozích variant nevede k úspěchu, systém si je nějakým pseudonáhodným způsobem vybere sám. Pro zjištění, jakou IP adresu má zrovna vaše zařízení, si nahrajte do zařízení program vxUtil, který kromě spousty užitečných věcí umí i zobrazit nastavení veškerých síťových adaptérů (vás zajímá něco jako Bluetooth PAN User Driver). Na obrázku vidíte, jakou IP adresu vygeneroval mně (je to v tom políčku IP Address). Spojení mezi jednotlivými zařízeními v síti otestujete tak, že si stejným způsobem zjistíte IP adresu všech zařízení v BT síti, poté v programu vxUtil vyberete z menu Functions položku Ping..., do políčka Host vepište IP adresu cílového zařízení a tapněte na tlačítko Ping. Pokud se po chvíli v poslední řádce objeví cokoliv jiného, než nápis "Total 5, Good 5 (100%)" jako na obrázku, máte problém. Odstranit se ho můžete pokusit tak, že nastavíte na všechna zařízení IP adresu ručně. U Pocket PC postupujte tak, že tapnete na Start -> Settings -> Connections -> Connections -> Advanced -> Network Card, a pak ze seznamu vyberete něco podobného názvu jako je "Bluetooth PAN User Driver". Na prvním zařízení nastavte všechno tak, jak je uvedeno na obrázku níže, na dalších pak měňte poslední (zamodřené) číslo vždy o jedničku nahoru. Druhé zařízení tak bude mít v políčku IP address 192.168.222.2 atd. Jasné? Pak už jen stačí restartovat Bluetooth zařízení a nové nastavení se aktivuje. Nyní by to mělo fungovat a můžete tak například uspořádat turnaj ve hře Snails, která hru po síti podporuje. ..Pokud ne, všechno ještě třikrát zkontrolujte, a pak případně napište problém do diskuze.


Připojit se do sítě (Connect to a network)


Tímto způsobem byste měli být schopni se připojit k Internetu přes počítač či BT přístupový bod. Bohužel přístupový bod nemám a s tím počítačem jsem nějak neuspěl... Snad v další verzi článku:)
Vyměnit vizitku (Exchange business cards)


Zatím poslední možností je rychlá výměna vizitek s vaším protějškem. Spustíte ji jak přes klasického průvodce, tak i přes nabídku Nástroje. Pokud máte zvolenou vlastní vizitku (viz jedna z prvních kapitol Nastavení aplikace), můžete měnit. Pokud ne, můžete pouze přijímat. Postup je snadný, vyberete akci, cílové zařízení a tím je celá výměna u konce.
Problémy & Řešení


Otázka: Mé zařízení si není schopné zapamatovat jméno nebo lokální složku souborů, které se mu snažím zadat ručně. Co s tím?
Zdá se, že to je drobná chyba programu. Po změně nepotvrzujte volbu tlačítkem OK, ale potvrďte ji stisknutím Enteru na softwarové klávesnici.


Závěr


Tento článek má kromě samotného představení aplikace Widcomm Bluetooth ukázat možnosti Bluetooth zařízení. I když se jednotlové aplikace případ od případu liší, princip zůstává více méně stejný, takže uvedené postupy je s obměnami možné použít v jakékoliv kombinaci. Pokud máte nějaké dotazy, neváhejte a připojte je do diskuze.
reklama
Nejnovější články
Bill Gates si koupil Porsche Taycan, Elon Musk je Gatesem zklamaný Bill Gates si koupil Porsche Taycan, Elon Musk je Gatesem zklamaný
Bill Gates je známým filantropem a bojovníkem za lepší budoucnost. Podobně tak na budoucí vývoj myslí i Elon Musk. Proto je překvapivé, že si Gates nekoupil Teslu, ale Porsche Taycan. Musk to na Twitteru pochopitelně nenechal bez odezvy.
Dnes, aktualita, Milan Šurkala
Na Floridě shořel elektrický supersport Porsche Taycan Na Floridě shořel elektrický supersport Porsche Taycan
Do USA bylo prozatím dodáno jen 130 kusů elektromobilu Porsche Taycan a už se jejich počet snížil o jeden kus. V garáži na Floridě totiž jeden z kusů tohoto elektrického supersportu shořel a nezbylo z něj skoro nic.
Dnes, aktualita, Milan Šurkala
Apple varuje před poklesem příjmů, viníkem je koronavirus Covid-19 Apple varuje před poklesem příjmů, viníkem je koronavirus Covid-19
Koronavirus COVID-19 ovlivňuje i samotný průmysl, odkládají se veletrhy, uvádění nových produktů a klesají i příjmy. Právě před tím varuje své investory společnost Apple a je jen otázkou, nakolik se odsune uvedení nových iPhonů.
Včera, aktualita, Milan Šurkala
Tesla vrátila autopilota do ojetého auta, negativní publicita zabrala Tesla vrátila autopilota do ojetého auta, negativní publicita zabrala
Negativní publicita občas přinutí společnosti změnit názor a to se stalo i v případě Tesly. Ta majiteli ojetého vozu Model S 75D odstranila autopilota, za kterého údajně nezaplatil. Teď mu ho vrací zpět.
17.2.2020, aktualita, Milan Šurkala
Nová aféra Tesly: automobilka odstranila autopilota u ojetých aut Nová aféra Tesly: automobilka odstranila autopilota u ojetých aut

Tesla bude mít opět co vysvětlovat. Někteří majitelé totiž zjistili velmi nepříjemnou skutečnost. Poté, co si koupili ojetou Teslu od původního majitele, který si připlatil za autopilota, jim automobilka tuto funkci vypnula a nutí je k opětovné koupi. 

9.2.2020, aktualita, Milan Šurkala8 komentářů