Komentáře od shasler
Re: voda na mlejn | od: shasler (61)  30.9.20199:43
Jen doplním. Ono ve výsledku záleží na výškovém profilu trasy. Teoreticky může stát, že s elektromobilem lze skončit jízdu a v akumulátorech je více energie než při výjezdu, protože jízda začala na kopci a skončila v údolí a rekuperací došlo bylo uskladněno více energie než bylo vydáno... Proto nedávno Elon Musk doporučovat nenabíjet na 100% ale jen asi na 90­-95%, aby se již od počátku jízdy dala smysluplně využívat rekuperace... Vše samozřejmě záleží na předpokládaném profilu jízdy. Pokud budu začínat v údolí a vím, že skončím v horách, tak si klidně nabiji na 98% ­(2% přeci jen na nějaké to počáteční rekuperační brzdění.­). Pokud vím, že jsem v horách a skončím v údolí, tak bych se nebál nabít třeba jen na 70%...
OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(0)  nízká(0)
Vzhledem k tomu, že tam dle jejich slov mají vysokou nekázeň, tak předpokládám, že budou muset začít zvětšovat parkovací a odstavná místa :­-D
Po takových 45 až 60 minutách se jim může na jednom místě nastřádat docela dost hříšníků. Ovšem na druhou stranu pumpaři případně restauratéři si zamnou ruce, pokud bude kontrola stát u nějaké pumpy či odpočívadla ;­-­) Skoro to stojí za nápad udělat minimálně pojízdný bufet a pronásledovat policii do míst, kde budou kontroly ;­-)
OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(2)  nízká(0)
Zakázat čaj a kávu | od: shasler (61)  27.8.20199:34
To se divím, že ještě v Británii nepřišli ze zákazem dovozu čaje a kávy. Vždyť ekologická stopa spojená s dovozem je přímo děsivá... ;­-­)
No jo, to vlastně nemůže nikdy projít, ani kdyby se Britové doslova dusili, svůj šálek o páté si nemohou přeci odpustit. :­-D
OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(0)  nízká(0)
V článku se píše ­"Pokud jedete po kruhovém objezdu a sjíždíte z něj, musíte dát přednost vozidlům, které jedou v průběžném ­(průpletovém­) pruhu. Výjimkou je stav, kdy auto z tohoto pruhu chce jet na kruhový objezd, v takovém už musí dát přednost ono vám.­".
OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(0)  nízká(0)
Jak se tím mění pravidla v diskutované situaci? Kdyby tam značka ­"Dej přednost v jízdě!­" nebyla, musím dát přednost v jízdě, neboť přejíždím z pruhu do pruhu. Když tam značka je, musím dát přednost v jízdě na základě značky. Která přednost v jízdě je přednostnější? K čemu je místní úprava, když nemění pravidla?
OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(0)  nízká(0)
Re: Hmm | od: shasler (61)  7.6.201916:26
Já už v této diskuzi nemám sílu pokračovat.

Prostě si myslím, že značky v průpletovém úseku přinášejí akorát zmatek. Vy máte opačný názor. Každý jsme zde uvedli své pohledy na věc.

Ukončeme prosím diskuzi s tím, že daný úsek je problematický a řidiči by měli být k sobě ohleduplní, všímaví a dělat maximum proto, aby vyhnuli dopravní nehodě tím, že nebudou agresivní. I na obyčejné křižovatce, kde jste na hlavní a máte přednost, si dáváte pozor na ty co jsou na vedlejší, protože trvání na pravidlech vás může stát život. K čemu Vám je, že jste měl přednost, když do Vás nějaký pako napálí, a i když se jedná ­"jen­" o plechařinu, tak Vám viník opravu třeba zaplatí, ale ten ztracený čas, ten už ne...

Děkuji za podnětnou diskuzi.
OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(1)  nízká(0)
Re: Hmm | od: shasler (61)  7.6.201914:18
"Tzn. tímto pravidlem by každý jedoucí vpravo musel vždy, když vidí někoho z levého s blinkrem doprava přibrzdit a pustit jej ze zákona.­"

Netvrdím, že ten v pravém musí brzdit, ale nesmí bránit tomu v levém aby jej předjel, například tím, že bude zrychlovat v okamžiku, když je zřejmé, že ten v levém se jej předjet, aby se zařadil do pravého pruhu... Vždyť přeci je dáno, že ­"Řidič předjížděného vozidla nesmí zvyšovat rychlost jízdy ani jinak bránit předjíždění.­".
OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(0)  nízká(1)
Re: Hmm | od: shasler (61)  7.6.20198:55
Posuňme se prosím do úvahy, kdy tato situace nastane na silnici o více pruzích ­(žádná křižovatka, žádné výjezdy a nájezdy­). Dvě, souběžně jedoucí vozidla si chtějí vyměnit místo. Kdo má přednost? Dle mého názoru vozidlo jedoucí v pravém pruhu, by mělo umožnit vozidlu v pruhu levém jej předjet a nechat jej zařadit se. Předjíždění v pravém pruhu mimo město není dovoleno. Levé pruhy jsou mimo město určeny především k předjíždění a objíždění. K jízdě se má využívat pruh pravý. No a i ve městě má řidič za povinnost uvolnit levý pruh rychlejšímu vozidlu, pokud nenastanou vyjmenované výjimky je odbočování vlevo a další. ­(To, že se tak neděje, a větší část řidičů jsou tzv. levoproudaři, protože v levém pruhu to tolik nedrncá, asi tam fouká méně, zřejmě tam má i auto menší spotřebu a stejně jedu maximální povolenou rychlostí, tak když brzdím ostatní, vlastně konám dobro...­)

Dle výše uvedeného si myslím, že i když není přednost při přejíždění z levého pruhu do pravého vyjmenována taxativně, je určována nepřímo dalšími pravidly...

Vraťme se zpět k diskutovaném ­(průpletovému­) úseku. Pokud v tomto místě dvě vozidla, která si chtějí vyměnit pozici, vozidlo jedoucí vpravo by mělo umožnit vozidlu jedoucí vlevo jej předjet a při pohledu z druhé strany, vozidlo jedou vpravo by se nemělo dopouštět předjíždění zprava...

Proto bych zrušit značení a definici takovýchto míst jako křižovatka a bylo by po zmatcích kdo má koho pustit...

OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(0)  nízká(0)
Re: jiný problém | od: shasler (61)  6.6.201916:21
No to je hnus velebnosti... Kdyby jste blikal vlevo, pak by znamenalo, že chcete jet směr Mirovická. Při neblikání pak rovně do Maškovy, tak musíte blikat vpravo, i když nejedete k pumpě. V takovémto případě pak polohou svého vozu dáváte najevo záměr o směru své jízdy, tedy zda se chystáte jet na pumpu nebo Horňáteckou. Pokud blikáte vpravo, pak se jedná o signál především pro vozy jedoucí za Vámi a ti stejně musí počkat, kam pojedete. Protijedoucí vozidlo z Maškovi pravý blinkr nevidí, takže se dle toho musí zařídit...
OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(0)  nízká(0)
Re: Hmm | od: shasler (61)  6.6.201915:09
Pokud zelené jede na typ kruhového objezdu o němž se zde vede diskuze, pak pro něj platí odstavec 7 §12 o zařazování do průběžného jízdního pruhu, tedy cituji:­"Je­-li pro zařazování do průběžného jízdního pruhu zřízen připojovací pruh, je řidič povinen před zařazením do průběžného pruhu užít připojovacího pruhu. Při zařazování z připojovacího pruhu do průběžného pruhu řidič nesmí ohrozit řidiče jedoucí v průběžném pruhu. Není­-li připojovací pruh zřízen, je řidič povinen dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím v průběžném pruhu.­"

Značka ­"Dej přednost v jízdě!­" je zbytečná a zdá se, že §12 toto řeší... ­"Výměna pruhů­" se řeší stejně jako při nájezdu a sjezdu z dálnice.

Jak jsem psal v jiném příspěvku pod jiným vláknem, značka ­"Dej přednost v jízdě!­" má definici vztahující se na místa, kde se jedná o křížení, ale zde se jedná o ­"průpletový­" úsek.

Dejme si modelový případ, kdy se nebude jednat o kruhový objezd, ale půjde o dvě silnice, které na sebe budou v jednom bodě navazovat stejným způsobem jako je diskutovaný úsek. Změní se tím něco pro zelené i červené vozidlo? Nezmění.
Pokud bude chtít zelené vozidlo změnit pruh ­(tedy z pravého pruhu do levého­) musí dát přednost vozidlům jedoucím v levém pruhu. Bude­-li chtít změnit pruh červené vozidlo ­(tedy z levého do pravého­) musí dát přednost vozidlům jedoucím v pravém pruhu.

Vozidla se tedy chovají stejně, ať už je daný úsek součástí diskutovaného kruhového objezdu či nikoliv. Kdo má přednost v jízdě záleží na daném úseku nesporně z polohy vozidel.

Osobně si myslím, že značka ­"Dej přednost v jízdě!­" v diskutovaném úseku vnáší do dopravní situace akorát zmatek a bylo by lepší, kdyby tam nebyla. Stejně tak v případě průpletových úseků a u nájezdů, kde připojovaný pruh neústí do průběžného pruhu, ale vede souběžně s průběžným pruhem.
OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(0)  nízká(0)
Citace: ­"Kdyby tam nebyla, tak by auta na kruhovém objezdu dávala přednost vám­"

Dotaz: A podle jakého pravidla vozidla jedoucí v průběžném pruhu musí dávat přednost vozidlům měnící pruh?
OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(0)  nízká(0)
Re: Hmm | od: shasler (61)  6.6.201911:38
1.­) Pokud červené vozidlo opouští tento typ kruhového objezdu DÁVÁ PŘEDNOST vozidlům jedoucím v průpletovém pruhu neboť musí změnit pruh a tedy pro něj platí §12 bez ohledu na to, zda je nebo není na objezdu, který je vyznačen jako kruhový. Tento typ kruhové objezdu by vůbec nemusel být nějak značen, neboť označení kruhového objezdu jako takového nijak nemění pravidla, dle kterých si řidiči dávají přednost. Značka kruhového objezdu má ovšem význam informativní, kdy zobrazuje tvar silničního řešení. Značka ­"Dej přednost v jízdě!­" v diskutovaném úseku NEMÁ ŽÁDNÝ VÝZNAM, neboť nikdo v tomto místě nedává dle této značky přednost v jízdě.

Musím konstatovat, že na diskutovaném úseku je zmršené značení.


2. ­"Ta značka kruháku pro zelené vozidlo znamená, že má dávat přednost vozidlům na kruháku, KDYŽ NA NĚJ VJÍŽDÍ. ­"

Pokud chce vozidlo změnit pruh, není třeba na tuto skutečnost upozorňovat značkou, která není pro tento účel stvořena. V diskutovaném typu ­"kruhového objezdu­" není křížení. Všechny pruhy jsou souběžné a vozidla musí v každém případě bez výjimky dodržet §12 BEZ OHLEDU NA TO, zda vjíždí na kruhový objezd nebo jej opouští. Značka ­"Dej přednost v jízdě!­" je zde zcela zbytečná a matoucí.

Citace ke značce ­"Dej přednost v jízdě!:
"Dej přednost v jízdě!­" označuje vedlejší pozemní komunikaci; této značky se může užít i uvnitř větší nebo složitější křižovatky nebo na místě, kde se řidiči přikazuje, opakuje nebo zdůrazňuje povinnost dát přednost v jízdě.

OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(0)  nízká(0)
Re: Hmm | od: shasler (61)  5.6.201912:33
Já chápu princip kruhového objezdu a samozřejmě máte pravdu. Dle mého názoru se v diskutovaném případě ovšem nejedná o kruhový objezd tak, jak by měl kruhový objezd fungovat. Jedná o vedení silnice mající kruhový tvar, kdy přejíždění z pruhů do pruhů se řídí příslušným zákonem... Tj. vytvořila­-li by se v takovém místě zácpa, řidič na tomto ­"objezdu­" nemají možnost vyjet z objezdu ven do doby než je někdo dobrovolně pustí. Naštěstí, takovýto typ objezdů se dělá v místech, kde je pravděpodobnost husté dopravy minimální a není potřeba využívat výhod ­"skutečného­" kruhového objezdu...

Aby bylo v diskutovaném případě možné využít výhody ­"skutečného­" kruhového objezdu, musela by se nějak upravit přednost, která by eliminovala § 12 odst. 5 zák. č. 361­/2000 Sb. Na eliminaci §12 prosté ­"Dej přednost v jízdě !­" nestačí. Možné by bylo řešení podobné značce IP 23d, viz http:­/­/preferencevhd.info­/wp­-content­/uploads­/2017­/03­/10.2.png . Udělal jsem vlastní modifikaci značky IP 23d, viz https:­/­/ibb.co­/ZJrSY6K , která je dle mého pochopitelná a její výklad je jednoznačný. Pokud by taková značka existovala, pak by mohla řešit výjimku v daném místě a funkce kruhového objezdu by byla naplněna beze zbytku... Tímto by samozřejmě zároveň došlo k popření funkce a významu rychlého průjezdu rychlým pravým pruhem, což je původním záměrem diskutovaného dopravního řešení...
OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(0)  nízká(0)
Re: Hmm | od: shasler (61)  3.6.201913:45
Po technické stránce to není špatné řešení, jen bych zrušil označení kruhového objezdu a přednosti v jízdě, protože se vlastně nejedná o kruhový objezd... Já bych to pojmenoval Okružní objezd, neboť se vlastně jedná o silnici, podobně jako dálnice, do které lze najet z případně z ní sjet pomocí ­"průpletových úseků­", když platí pravidla o přejíždění mezi pruhy...
OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(3)  nízká(1)
Dříve se rozbíjela okna fotbalovým míčem, dnes děti nabourávají servery miliardových firem... Nemůžu si pomoci, ale musím se smát... Pokrok nezastavíš :D ...
OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(0)  nízká(0)
Pokud jsem pochopil správně, pak je vlastně označení dání přednosti v jízdě na tomto typu kruhového objezdu zcela nesmyslné, neboť zde platí § 12 odst. 5 zák. č. 361­/2000 Sb ­(změna pruhů­)... Značka ­"Dej přednost v jízdě !­" je nesmyslná a matoucí. Je stejné jako v místech nájezdu a sjezdu na dálnici, kde je nájezd před sjezdem a auta se v tomto místě kříží ­(aka ­"průpletový úsek­"). Zde například není žádná značka: https:­/­/www.google.cz­/maps­/@49.4516854,15.6101734,3a,75y,131.45h,85.84t­/data=!3m6!1e1!3m4!1s7LwEVsUTWeg07xkTBTUliA!2e0!7i13312!8i6656?hl=cs ,naopak zde https:­/­/www.google.cz­/maps­/@49.1596982,16.6326179,3a,75y,282.62h,85.51t­/data=!3m6!1e1!3m4!1stjJusB2giISeU772Kkh5jw!2e0!7i13312!8i6656?hl=cs značka ­"Dej přednost v jízdě !­" je, ale komu mám dát přednost, když jedu ve svém pruhu a nehodlám pruh měnit? ... Nikomu ­(nepočítám modré majáky, případně jiné výjimky­) ... a když měním pruh, tak přednost musím dát dle § 12 odst. 5 zák. č. 361­/2000 Sb., takže proč tam je značka ­"Dej přednost v jízdě !­"?
OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(1)  nízká(0)
Re: Svatí komáři | od: shasler (61)  28.3.201911:05
Prý technologie bylo dost... LUL ..., ale i kdyby, kdo by to množství dat procházel a vyhodnocoval. V té době nebylo žádné rozpoznávání obličejů a ani ­"jednoduché­" čtení SPZ aut. Kdo by se probíral hodinami záznamů a hledal něco nepatřičného? ­"Totalita­" považovala za nutné sledovat co možná nejvíce lidí, právě a proto, že na to neměla dostatek technologií, tak se snažila získávat běžné lidi, kteří měli ­"podávat hlášení­" ­(tzv. práskat­) na své sousedy, spolupracovníky a někdy i na své příbuzné. To byli ­"spolupracovníci STB­" a bylo jich tolik, že i poté, co do šlo po revoluci ke skartaci, kterou si ­"zařídili­" lidé, kteří na to měli vliv, peníze a ­"kamarády­", je v seznamu spolupracovníků přibližně 125000 osob.

Co se týká sledování, tak černé skříňky v autech budou podobné černým skříňkám v letadlech a to nemá s Velkým Bratrem nic společné ­(O Velkém bratru v dalším odstavci.­). Na černé skříňky dojde až v případě nehody, takže žádný velký bratr se nekoná. Dnes si navíc každý rozumný řidič pořídí kameru, aby měl důkaz, že to nebyla jeho chyba, no a pokud byla, pak si myslím, že správné, když za takovou chybu ponese odpovědnost.

Pokud si myslíte, že režim jako byl u nás socialismus, byl v pohodě, můžete si takový režim vyzkoušet. Přestěhujte se do Severní Korei, ale pokud by to na Vás přeci jen byla moc silná káva zkuste Čínu. V Číně jsou technologicky na velmi dobré úrovni, žádná extrémní chudoba, jen musíte jít režimu na ruku. Zrovna teď tam zavádějí skutečného Velkého bratra, který by jim záviděl i George Orwell... Tento systém Vás bude sledovat možná i na toaletě a bude Vás hodnotit. Čím méně bodů budete mít, tím méně budete mít možností. Přeběhnete na červenou, i když jsou 3 ráno a nikde žádné auto a ni člověk? Kamery vidí, body dolů. Navíc budete veřejně zobrazován na LCD panelech ­"nástěnkách ostudy­". Někdo vás slovně urazí a vy mu na oplátku ukážete prostředníček? Kamery vidí, body dolů... atd., atd... A teď POZOR, teď přichází ta úžasná věc. Koupíte si výrobek, který si vybral také jiný člověk, co měl špatné bodové ohodnocení? Vaše body dolů... ;­-D No není to úžasné, Horste? Máte málo bodů? Neprodáme vám lístek na vlak... Co? No a ano, jdi třeba pěšky, ale vlakem nepojedeš. Máte málo bodů? Důvod, proč vás vyhodíme z práce, protože v naší firmě pracují jen lidé, kteří mají bodování v pořádku a vy jste nežádoucí osoba. Nemáte práci?!? LUL, body dolů. Seženu si jinou práci... Ne, ne, nikdo jiný Vám práci nedá, máte málo bodů. Nemáte a práci a peníze, nemůžete zaplatit nájem... Body dolů. Ale, jak si tedy zvýším počet bodů, když nedostanu práci? Nezájem, neměl jste chodit na červenou!!!

Výše popsané není utopie. To je realita, která se aktuálně v Číně zavádí a v tuto chvíli se testuje. Pokud to ještě nikomu nedošlo, tak daný systém vytvoří dvě skupiny lidí. Ti co budou mít velký počet bodů oproti těm co budou mít malý počet bodů. Těm s malým počtem bodů nezbude nic jiného, než se stát fakticky otroky pro ty s velkým počtem bodů, kteří jim nakonec milostivě umožní něco dělat a možná se i jednou za den najíst...

Pokud mám tedy porovnávat utahování šroubů zde v Evropě a v Asii, pak se na mě nezlobte, ale raději si vyberu Evropu. Zde mám alespoň naději, že se může něco změnit. Například Anglie se loučí s EU. Bez ohledu na to, zda je to správný nebo špatný krok. Je to příklad toho, že zatím svoboda volby a svoboda obecně není narušena.

Nějaké nařízení o ­"sledování řidičů­", které ve skutečnosti znamená vybavení aut různými asistenty je oproti tomu co se děje v Asii neporovnávatelné.
OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(2)  nízká(0)
Až na to, že Sygic do snímku pouze vkládá informace ­(např. navigační linku­). K tomu není potřeba žádná databáze dat, ale jen dostatečně ­"chytrý­" software, který rozpozná objekty ­(silnici, horizontální a vertikální značky,...­).

Google chce ze snímku určit kde právě stojíte a to je jaksi mnohem náročnější... K tomu je potřeba databáze již jednou vyfocených míst a polohu těchto fotografií. No a ­"umělá inteligence­" pak musí na základě dat z této databáze určit odkud pochází snímek, který nemá informaci o poloze... Pokud půjde o ­"výrazné­" dominanty, pak to nebude problém, ale spousta míst jsou si podobná, uniformní a tam už to bude oříšek... No a pokud vyfotíte fotku kde nikdy nikdo ještě nefotil, tak žádná aplikace ani umělá inteligence není schopna zjistit polohu dle snímku.

Při určování polohy dle snímku budete moci být i v budově ­(Řekněme v Opeře v Sydney.­), pokud tam bude Wi­-Fi s přístupem k internetu a nebude zrovna fotit hydrant, ale něco jednoznačnějšího, například restauraci...
OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(0)  nízká(0)
Re: Tesla a.s. | od: shasler (61)  17.1.201915:21
OK, to je mi jasné... Jenže si říkám, jak takovou firmu uvidí zahraničí. Tesla ­(ta Česká z Prahy ­- Hloubětín­) například dodává, pokud vím, anténní a vysílací techniku do celého světa a teď tu je Tesla Czech Republic s.r.o. ­(což je Americká Tesla s názvem Czech Republic­) což bude z pohledu zahraničí zahraničí pěkný zmatek, především pro nové zákazníky... Dokonce by mohlo dojít k tomu, že díky záměně získá zakázku Americká Tesla, protože proč ne... Když můžou dělat auta či bateriové farmy, tak proč ne třeba vysílací věže... kšeft jsou příjmy, tak sem s tím, když je poptávka...
OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(0)  nízká(1)
... a další ... | od: shasler (61)  17.1.201910:00
No a taky bychom mohli namontovat reproduktory na kola a koloběžky či jinak zajistit jejich hlučnost a stejně tak u ostatních podobných přepravních prostředcích nevydávající hluk... Nesmíme zapomenout na ozvučení všech sloupů veřejného osvětlení a tyčí na značky, protože ty jsou přímo zákeřně nebezpečně tiché. Nově jsou zakázána sluchátka, která umí dobře odhlučnit okolí. Každý chodec, který poběží musí křičet ­"běžím !­". Zvířatům musí být nasazen obojek vydávající hluk...
OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(0)  nízká(0)
Tesla a.s. | od: shasler (61)  17.1.20199:22
To by mě zajímalo, co na souběh názvů Tesla říká stávající firma Tesla a.s. a další Tesla firmy v ČR... https:­/­/cs.wikipedia.org­/wiki­/Tesla_­(podnik­)

Je vůbec zajímavé, že prošla registrace, protože v podobných případech bývá zamítnuto pro zaměnitelnost s jiným, již existujícím názvem... možná to prošlo proto, že je tolik podniků Tesla a jeden navíc už nikoho ­"nezabije­"...
OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(0)  nízká(0)
To mě připomnělo... | od: shasler (61)  14.11.201815:48
To mě připomnělo pana Olejníka a větu ­"Já ovšem musím trvat na opakování ceremoniálu.­".

V tomto případě bylo přečíslování pořadí učiněno zavčas, bohužel. Škoda, že se závodníku ­"omylem­" nepodařilo otevřít tu láhev se šampaňským...
OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(1)  nízká(0)
Re: jásot se nekoná | od: shasler (61)  6.11.201813:12
Naprosto souhlasím.
Má poznámka se taky týká pouze toho ­"jásotu­"... Otázkou je, jak bude mobilní verze přijata obecně, vzhledem ke zmíněnému nešťastnému uvedení. Zda zmiňovaní fanoušci nakonec opravdu zajásají, či zda to bude takové vlažné hmmm.
Pravdou je, že i kdyby hra byla hodnocena podprůměrně, pořád velmi dobře vydělá. Vydělávají i méně známé hry a klony známých her a dokonce i klony klonů her :­-­) , takže originál bude vydělávat bez problémů.
OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(0)  nízká(0)
jásot se nekoná | od: shasler (61)  6.11.20189:14
"Fanoušci legendární hry Diablo od Blizzardu mohou jásat.­"
No, podle toho jak se fanoušci na Blizzconu tvářili si myslím, že moc jásotu nebude... Spíš takový křečovitý úsměv. Na otázku, zda bude PC verze byla odpověď, že nikoliv s trapnou poznámkou ­"to nemáte mobil?­"... no a jiný fanoušek to okomentoval slovy ­"to má být nějaký opožděný Apríl?­"...
OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(0)  nízká(0)
Re: Trestný čin? | od: shasler (61)  29.10.20188:59
OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(0)  nízká(0)
Prosím o detaily | od: shasler (61)  19.10.201811:10
"Palm ovšem funguje i jako sekundární telefon k vašemu iPhonu či Androidu. A během příchozího hovoru začnou zvonit oba telefony.­"

Na jakém principu to má fungovat? To budou telefony propojeny BT nebo NFC?
OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(0)  nízká(0)
šotek? | od: shasler (61)  19.10.201811:04
"Kazdu Dieselgate pokračuje..."
OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(0)  nízká(0)
Re: Motory a mobilne | od: shasler (61)  8.10.201811:24
Protože nejen počítač s telefonem ­(tzv smartphone­), ale i automobil je mobilní? Ostatně druhá polovina slova automobil je mobil... ;­-)
OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(0)  nízká(0)
Elektronika nemůže zas to, že pán nevěděl jak opustit auto. Už vůbec divné až aprílově žertovní mě přijde, že si sepsal dopis na rozloučenou. I kdyby nemohl otevřít dveře, tak vyrazí jedno ze skel. Zřejmě už má pán málo chuti do života, když se tak snadno vzdal a nebo měl strach, že ho stará zmlátí, kde je tak dlouho, že by raději umřel... LUL
Vážně je toto článek na hodný serveru Svět Mobilně?
OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(0)  nízká(0)
šotek | od: shasler (61)  30.7.201810:14
"Apple nabídl obětem záplav v Japonsku opravdu zdarma­"

OpravDu jim nabídl opravu... ;­-)
OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(0)  nízká(0)
Typ výrobku a jeho cena | od: shasler (61)  5.6.20189:34
Nic nového pod sluncem. Všichni víme, že ceny originálních náhradních dílů ať už do automobilů nebo jiných výrobků jsou převážně přemrštěné. Zrovna teď mě někdo urval logo z přední masky a nové stojí +­-300,­-Kč, přičemž se jedná malý kus plastu s výrobní cenou maximálně 20,­- a i s marží odhaduji za 30,­-... Absurdní bylo vidět jiné náhradní díly, jako například klíč na matky kol, zapalovací svíčky a další jsou cenově levnější případně srovnatelné a přitom je zjevné, že výrobní cena musí být mnohonásobně vyšší než výlisek plastového kolečka.

Problém je, že některé výrobky si koupit nemusíte, například bez předraženého loga se obejdu, ale pak jsou výrobky, bez kterých jezdit nemůžete nebo nesmíte. No a tedy výrobce může stanovit jakou cenu chce, neboť vy daný produkt musíte koupit. Zde pak nastupují na řadu neoriginální díly, které jsou však mnohdy nekvalitní. Absurdní a pokrytecké pak je, že výrobci křičí, že trh je zaplaven šmejdem, přičemž oni sami jdou zdrojem tohoto problému.

Jen tak mimochodem, zrovna nedávno jsem si jen tak naoko ­"kupoval­" nové auto, abych měl představu kolik by mě to stálo. Když jsem si chtěl u výrobce ­"seskládat­" sestavu pomocí jejich konfigurátoru, tak jsem si například nemohl do auta se slabým motorem pořídit výškově nastavitelnou sedačku spolujezdce. To bylo možné až při výběru silnějšího motoru než jsem chtěl já. Nebo jsem si nemohl vybrat konkrétní barvu z jejich vlastní palety, protože zrovna tuto konkrétní barvu může mít opět jen auto s výkonnějším motorem... To je ukázka toho, jak znechutit rozumnému člověku nákup výrobku a ­"ovci­" donutit k nákupu něčeho co nechce... Problém je, že ovcí je mnohonásobně víc a nechají se vodit na provázku jako ... no jako ovce ...
OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(6)  nízká(0)
Re: lol | od: shasler (61)  29.5.201810:00
Stačilo by si dobře přečíst článek viz ­"Za většiny povětrnostních podmínek by tak neměl mít problém s funkcí, dokáže však detekovat cizí předměty a v případě nutnosti přerušit nabíjení."
OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(0)  nízká(0)
Šotek | od: shasler (61)  24.5.201812:13
"... HDR, zatímco po selfie nebo ...­"

Šotek ukradl písmenko ­"r­" v předložce ­"pro­"...
OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(0)  nízká(0)
rovnák na ohejbák | od: shasler (61)  17.5.20189:27
To je jak u nás v republice... vymyslí se nějaká pí*vina a následně se vymýšlí jak to obejít...
OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(0)  nízká(0)
open není free | od: shasler (61)  14.5.20189:03
"Android je sice open­-source software, ale aby výrobci mohli do telefonu předinstalovat aplikace od Googlu a získali další výhody, musejí platit licenční poplatky podle uzavřených dohod.­"

Nechápu, proč si pořád někdo myslí, že ­"open­-source­" je ­"free­-ware­", tedy zdarma. Vůbec mi není jasné jak si někdo může plést slova ­"open­" a ­"free­". Přitom pro běžný život je to zcela nezbytné, například veřejné záchody mohou být otevřené, ale už nemusí být zdarma.

OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(0)  nízká(0)
120Hz pro 3D | od: shasler (61)  10.4.201812:35
Osobně si myslím, že těch 120Hz mělo být pro 3D ve stylu monitoru ­(televizoru­) a aktivních externích brýlí ­(Tedy ne stávající mobilní VR, kdy se mobil vloží do nějakého ­"držáku­" na hlavě a obrazovka se rozpůlí na 2 poloviny.­). U takového 3D je pak důležitá vysoká frekvence, protože je nutné střídat obrázky pro levé a pravé oko... Sony už prodává brýle ke svým televizím, takže proč to nevyužít... Jenže se něco asi nedařilo, možná sync s brýlemi nebo jiný problém...
OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(0)  nízká(0)
šotek | od: shasler (61)  22.2.201812:21
Šotek vytrhl ze slova ­"taé­" jedno písmenko...
OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(0)  nízká(0)
když pominu cenu | od: shasler (61)  5.12.20179:42
Když pominu cenu, tak mobilní data nepotřebuji. Doma i v práci se mobilem připojuji přes WiFi. Na spoustě míst, hlavně ve větších městech, ale i třeba v zapadlé řecké vesničce ­(kde jsem to vůbec nečekal­), se dnes lze na internet dostat přes WiFi připojení zdarma. Na cestách mohu využít maximálně tak mapy a navigace, které mám offline. Jdu­-li na nákupy, mám už dopředu zjištěno co nakoupit. Jízdní řády mohu mít offline, ale stejně si dopředu zjistím co, kdy a jak jede. V případě nějakých zpoždění není co řešit. Stejně s tím nic neudělám. Pokud se nudím při čekání na zpožděnou dopravu, mohu použít offline hry, knihy,... Opravdu mě nenapadá, co by mohlo být tak důležité, aby mě to donutilo používat předražená mobilní data.
OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(0)  nízká(4)
šotek | od: shasler (61)  7.11.201710:22
"mimochodem první iPhone od Applu byl představen v lednu 2017­"

OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(0)  nízká(0)
Re: ...no nevím... | od: shasler (61)  27.7.20178:39
No a? To nepopírá ani nevyvrací to, že uvedené novinky nejsou žádné novinky, ale jen jinak pojmenované již existující funkce a schopnosti. Možná jsem měl uvést, že brzdění motorem v dnešní době ­"je také­" ekologické... Elektromobily jsou samozřejmě už z principu ekologičtější, o tom není sporu...
OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(0)  nízká(1)
...no nevím... | od: shasler (61)  26.7.201711:10
Prakticky se o žádné novinky nejedná, tedy pokud to nejsou novinky čistě pro Nissan... , jenže Nissan vyrábí jak automatiky tak předpokládám, že do aut dává i tempomaty a další, takže mám pocit, že jen nahazuje nové super názvy jako ­"e­-Pedal­" nebo ­"ProPilot Assist­" pro funkce, které se už dávno vyrábějí...

Brzdění auta, když sundám nohu z pedálu?!? To umí i moje zaprděná Fabie a nemusím mít e­-Pedal... no a navíc je to i EKOnomické a EKOlogické, protože se samozřejmě vypne vstřikování ;­-­)

OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(0)  nízká(1)
Re: válka strojů | od: shasler (61)  13.3.201712:22
Nemohu než souhlasit...
OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(1)  nízká(0)
válka strojů | od: shasler (61)  13.3.201710:01
Google zcela jistě nasadí učící se systémy, ale co udělá protistrana? Nasadí systémy, kteří budou simulovat chování uživatele? ;­-)
OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(0)  nízká(0)
A já myslel, že píšete články a ona je to inzerce ...

To snad ani nemůžu brát jako vtip. Od nynějška se tedy při psaní článků bude čeština a používání zkratek a různých výrazů bude řídit dle inzerátů... IMHO, PLS zahrňte i běžné SMS a TWTTR. TXT článku bude pak COOL a SHORT...
OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(1)  nízká(5)
chybné použití zkratky | od: shasler (61)  21.12.20168:53
Zkratka ­"tkm­" = tunokilometr – jednotka dopravního výkonu; přeprava nákladu o hmotnosti 1 t na vzdálenost 1 km.

"tkm­" ve článku má asi být tisíc kilometrů, ale to se běžně nepoužívá ... používá se buď číslovka tedy např. 135000 km nebo slovo např. 135 tisíc km.
OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(1)  nízká(0)
klikněte pro zvětšení | od: shasler (61)  23.9.20169:02
U grafů nefunguje možnost otevřít větší obrázek...
OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(0)  nízká(0)
šotek | od: shasler (61)  15.9.201610:17
Docela zásadní překlep měnící význam věty:
"Jenže cena se vyšplhala na skoro astronomických 5 000 Kč, o to nejpříjemnější pak může ztráta těchto sluchátek­"

Slovo ­"nejpříjemnější­" má být bez ­"j­".
OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(0)  nízká(0)
To je spíš PřeplaCENka | od: shasler (61)  18.8.201610:24
To je spíš PřeplaCENka.

Nemůžu si pomoci, ale předplacené karty přestali mít význam v okamžiku, kdy mohu mít tarif s měsíčním paušálem za 0,­-Kč.

Případový příklad 6 dní v měsíci, kdy někdo volá.
a1­) V daný den volal vždy jen jednou => zaplatí za měsíc 120,­-Kč
a2­) U jiného operátora bych za měsíc zaplatil 13,2,­-Kč
resumé: kdo volá málo, tak se mu to nevyplatí

b1­) V daný měsíc volá v 6 dnech vícekrát => zaplatí 120,­-Kč
b2­) U jiného operátora za 120,­- přibližně 55 minut hovoru, platí se ovšem jen to co se provolá.
To ani neuvádím balíčky, které cenu ještě snižují ovšem s tím, že se provolají zaplacené volné minuty, kdy nejnižší počet předplacených minut je 50 za 100,­-Kč.

Kdo volá málo nebo občas, tak se mu dle mého názoru tarif od O2 nevyplatí.
Kdo volá hodně, tak si koupí tarif s lepší cenou.

Závěrem musím upozornit na kauzu ­"nabízení­" tohoto tarifu vlastním zákazníkům, kdy cituji ­"Účastníky operátor vybere náhodně a změnu tarifu jim oznámí. Pokud uživatel o změnu nestojí, musí aktivně požádat o návrat k původnímu tarifu...­". Což zavání nekalou obchodní praktikou a už jsem zvědavý co na to ČTÚ.
OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(1)  nízká(0)
převod | od: shasler (61)  29.7.20168:30
Já bych uvítal možnost převodu na jiný účet. V počátcích Androidu jsem si založil účet s jehož názvem ­(a tedy i prezentací­) nejsem aktuálně spokojen. Nyní tedy mám účty dva, kdy v jednom mám nakoupené věci a druhý používám. Tento schizofrenní stav je přitom zbytečný a nepříjemný.
OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(0)  nízká(0)
co to? | od: shasler (61)  16.10.20149:33
"Telefon vyžaduje zadání hesla či gesta k odemčení pouze v případě, kdy je nositelné zařízení v jeho dosahu.­"

Takže když budu v dosahu musím zadat heslo, ale když mě někdo mobil ukradne nebo jej ztratím, tak se do něj cizí člověk dostane bez hesla?

To bude asi chyba v překladu...
OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(0)  nízká(0)
Asociace | od: shasler (61)  11.9.201410:48
Asociace jsou zvláštní věc. Když jsem četl ­"better than bigger?­" vybavila se mi skladba od Daft Punk ­"... Work It Harder Make It Better Do It Faster, Makes Us stronger ...­"...
OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(0)  nízká(0)
Re: asi šotek | od: shasler (61)  5.8.201414:59
:­-D
OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(0)  nízká(0)
asi šotek | od: shasler (61)  5.8.201413:56
Asi šotek ­"ale to nebude pa kani cena­"

nebo nechápu co tím chtěl autor říci ...
OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(0)  nízká(0)
odstíny černé | od: shasler (61)  29.5.201411:59
"... tmavších odstínů černé ...­" :­-D
... třeba klidně celá paleta, například bílo­-černá, světle­-černá, světle­-šedo­-černá, tmavě­-šedo­-černá, tmavě­-černá a černo­-černá ­(tma ;­-­) ...
OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(0)  nízká(0)
"fotoaparát na přední straně. Tím HTC bezpochyby reaguje na dnes tak módní fotografování sebe sama. ­"

no tedy nevím, ale HTC dává fotoaparát na přední stranu už dlouho např. u HTC Sensation, takže primárně s tzv. Selfie to nemá nic společné...
OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(0)  nízká(0)
mizení škrábanců | od: shasler (61)  20.2.20149:00
Výrok ­"Pokud si jej tedy poškrábete, stačí počkat pár minut a škrábance by měly samy zmizet.­" není úplně přesný. Povrch je nutné mírně zahřát. K tomu stačí prosté tření kapesníkem ­(při očištění­)...
OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(0)  nízká(0)
klíčenka | od: shasler (61)  20.2.20148:55
A do té krabičky, když je to ta klíčenka, se vejdou klíče? Nebo jen z lenosti se zase používá slovo ­"klíčenka­" místo správného pojmenování ­"přívěšek na klíče­"...
OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(0)  nízká(0)
reklamace | od: shasler (61)  29.11.20138:59
No to by mě zajímalo, jak by před soudem obstálo, že změnou software­/firmware ztrácí produkt záruku na upadlé­/vylomené tlačítko z důvodu nekvality provedení či materiálu, tedy vadu hardware...
OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(0)  nízká(0)
Kupředu levá... | od: shasler (61)  5.11.20138:54
Já říkám, že vývoj je potřeba. Jen ať se výrobci snaží. No a že Samsungu se to ­"nepovedlo­"? Takových nepovedených výrobků tu už bylo, ale to je prostě cena za vývoj. Chybami se člověk učí ­(až na výjimky­).

Ke chytrým hodinkám se stavím jako ke chytrým mobilům. Pro mě to nejsou chytré mobily, ale počítač, který dokáže také telefonovat. V dnešní době, je totiž funkce telefonování na chytrých mobilech minoritní. No a s chytrými hodinkami je to to samé. Primární funkce sledování času bude ponížena. Důležitější budou statusy na Facebooku a Tweeteru a ­"hodinky­" budou vlastně ­"jen­" přístupnější rozhraní.

Možná to jednou skončí jako v seriálu H+ ­(Hplus­)
http:­/­/www.videacesky.cz­/tag­/hplus­/page­/2
jenom doufám, že ne tak ­"tragicky­"...
OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(0)  nízká(0)
...bože chraň nás... | od: shasler (61)  30.9.20139:13
Jenou doufám, že se nedočkáme něčeho podobného jako ­"největší bota na světě­" nebo ­"nejdelší štrůdl na světě­"... Co třeba vyrobit ­"největší tablet­", který by měl takových řekněme 80­" ­(~203cm­)...

Když se podívám na některé parametry, tak si říkám, proč bych si jej měl koupit? Parametry to má jako běžný notebook, jen místo klávesnice to má dotykovou obrazovku a no pak to má nižší pracovní výkon... Z údajů pak plyne, že největší žrout el.energie je displej, protože notebooky s mnohonásobně výkonnějším procesorem mají výdrž stejnou... Co je tedy výhodou? Přenositelnost to není ­(18­" a 2,5 Kg­) je docela dost, výkon to taky není, takže dotykový displej? No to je málo. Rychlost startu taky ne, mám­-li uspaný NBT probudí se dnes stejně rychle jako tablet...

Kvituji, že se výrobci snaží jít stále vpřed, ale zde je to spíš poklus na místě.
OdpovědětKvalita příspěvku:  dobrá(0)  nízká(2)