reklama
Recenze  |  Aktuality  |  Články
Doporučení  |  Diskuze
Aplikace
Auto-Moto
Mobilní telefony
Notebooky
Příslušenství
Tablety
Wearables
Ostatní
O nás  |  Napište nám
Facebook  |  Twitter
Svět hardware  |  Digimanie
TV Freak  |  Svět audia

NoniGPS Plot: lacná turistická „navigácia“

, , recenze
NoniGPS Plot: lacná turistická „navigácia“
Po viacročnom aktívnom používaní programu NoniGPS Plot som sa konečne dostal k tomu, aby som sa podelil so skúsenosťami z jeho používania aj s inými možnými užívateľmi tohto malého a stále sa rozvíjajúceho sympatického programu.
NoniGPS Plot: lacná turistická „navigácia“
Kapitoly článku:
Hneď na začiatok musím podotknúť, že autor neustále zlepšuje jeho funkcie, pridáva nové možnosti a dokonca ho pripravil aj na použitie v smartphonoch (samozrejme Windows Mobile), takže výsledok na displeji každého užívateľa môže byť aj výrazne odlišný. Toto všetko, spolu s cenou (ktorej limita sa blíži k nule), robí z NoniGPS Plot zaujímavú a všestrannú možnosť využitia vášho GPS na geocaching, záznam športových aktivít akéhokoľvek druhu s výhľadom na oblohu a družice, či na turistiku s jednoduchou navigáciou v teréne .

Ale poďme po poriadku: autor na svojom webe ponúka viacero jazykových verzií programu. Pre menej francúzsky zdatných užívateľov vytvoril aj anglickú, španielsku, taliansku či poľskú verziu. Toto všetko ponúka v súboroch pre inštaláciu z desktopu ale aj priamo v PDA / smartphone. Po úspešnej inštalácii verzie 2.80e zaberie program v pamäti 3,29 MB (bez máp, k tým sa dostanem neskôr). Autor ponúka NoniGPS Plot ako freeware, dobrovoľníci ho však môžu podporiť pri vylepšovaní programu nejakou menšou / väčšou sumou (5-10-15 EUR), a finančná podpora otvorí následne v programe niekoľko utilít, ktoré skutočne dokážu spríjemniť používanie programu. V nadväznosti na „sponzorstve“ sa potom pri spustení programu ukáže obrazovka s nápisom „Donor“ alebo s oznámením, že program je free a dobrovoľníci môžu autorovi prispieť na živobytie.


Displej


Po spustení programu nás privíta úvodná obrazovka, virtuálne rozdelená na dve časti: pod vodorovnou čiarou v spodnej časti displeja sa bude neskôr ukazovať výškový profil trasy, ktorú užívateľ prešiel. Zároveň však celý displej zobrazuje podkladovú mapu, aktívne body, prejdenú trasu, resp. aj ovládacie tlačidlá. Tie sa po určitom čase a ich nepoužívaní z displeja stratia a užívateľ má tak väčšiu zobrazovaciu plochu. Po jednoduchom kliknutí sa tlačidlá opätovne objavia. Tlačidlá pomáhajú ovládať zoom, manuálne posúvanie po mape (ťahom stylusom alebo aj prstom), pohyb po prejdenej trase, meranie vzdialeností, prispôsobenie mierky zobrazenia aktívnym bodom / trase a v prípade, že máte v podklade natiahnutú nejakú skalibrovanú mapu, tak aj prispôsobenie zobrazenia mierke mapy (1:1). V hornej časti displeja je ešte možné zhliadnuť mierku zobrazenia a šípku s azimutom, resp. kompas s ukazovateľom severu (v závislosti od zobrazenia).

V najspodnejšej časti displeja sa potom dajú zobraziť 1. aktuálne súradnice, 2. rýchlosť, výška a prejdená vzdialenosť a 3. aktuálny čas s časom od prvého bodu prejedenej trasy, pričom krajné ikony batérie a intenzity signálu družíc sa dajú využiť tiež ako ovládacie tlačidlá na užívateľom zadefinované funkcie. V prípade, že všetky údaje sú červenou farbou, tak GPS je aktívne a súradnice ukazujú aktuálnu pozíciu. V prípade zelenej farby nie je dostupný signál (ukazovateľ signálu je prečiarknutý alebo je vyblednutý) a súradnice ukazujú polohu zeleného krížika v strede (ak je viditeľný). Toľko k hlavnému displeju, ktorý vôbec nenaznačuje, že NoniGPS je tak silný nástroj.


Nastavenia


Ťuknutím na displej a jeho podržaním na cca. 1 sekundu sa dostaneme do hlavného menu. V nastaveniach sa dá nakonfigurovať vstup do hlavného menu aj stlačením ľubovoľného hardwarového tlačidla.

Menu je však dosť neprehľadné a aj po niekoľkoročnom používaní programu sa niekedy neviem rozhodnúť kde mám konkrétnu, menej používanú, funkciu hľadať. To však na druhej strane asi svedčí o tom, že tých funkcií a nastavení nie je málo. V Advanced Setup je možné meniť nastavenia displeja, trás, hardwarových tlačidiel, GPS, hlásení (pri „nahrážke“ navigácie), navigácie, importovaných máp, internetových máp a všeobecných nastavení programu (viď obrázok pre ilustráciu).

V nastaveniach displeja je možné zvoliť si možnosť zobraziť mriežku spolu s mierkou, výškový profil trasy, rôzne zobrazenie súradníc (pri výpočtoch v geocachingu náramne dobre použiteľné), rôzne nastavenia jednotiek vzdialenosti atď.

Pri prvotnom nastavovaní programu samozrejme pokračujeme v nastaveniach GPS. Predpokladám, že pri spustení NoniGPS Plot ešte nemáte spárované GPS s PDA, resp. ešte nie je v prístroji nastavené GPS. Preto je práve táto obrazovka dôležitá. Na stránke programu autor vypísal všetky potrebné informácie k nastaveniu programu pre konkrétne zariadenia. Ak niečo napriek tomu nebude fungovať, metóda pokus-omyl väčšinou problém vyrieši.

Autor okrem klasických možností implementoval aj možnosť zapnúť a vypnúť statickú navigáciu, čo užívateľ opätovne môže použiť pri dohľadávaní cache alebo pri presnejšej navigácii. Na zapnutie tejto možnosti však musí ešte predtým v nastaveniach Advanced Setup/General zafajknúť možnosť Functions to manage StaticNav. Dosť krkolomný spôsob. Okrem toho, mne pri kontrole stavu statickej navigácie, resp. jej zapínania a vypínania, PDA permanentne tuhlo a snažilo sa spojiť s GPS (program a funkciu vypnutia statickej navigácie som testoval najprv s Fujitsu-Siemens Loox C550 a GPS prijímačom Nokia LD-3W pri súčasnom nainštalovanom ovládači Widcomm Bluetooth Stack). Pomohol len reset a rezignácia na snahu využiť túto možnosť. Túto funkciu som pritom skúšal od prvopočiatku snahy autora ju sprevádzkovať, aj napriek konzultáciám priamo s ním som to však nerozbehal. Podľa autora sa však zjavne jedná o chybu hardware... V súčasnosti používam HTC Touch Cruise (Polaris) a HTC Touch Pro a statickú navigáciu som vypínať zatiaľ nemusel.

V nastaveniach tlačidiel ponúka NoniGPS možnosť priradiť jednotlivým tlačidlám rôzne funkcie tak, aby v teréne odpadla povinnosť pri práci s programom vyťahovať a používať stylus. Autor dokonca vymyslel dve užívateľské ponuky, ktoré si môže každý užívateľ nakonfigurovať podľa ľubovôle a do ktorých sa môže po stlačení akéhokoľvek tlačidla dostať (kým som však prišiel na to, že nastavenie týchto dvoch obľúbených ponúk sa nachádza práve v nastaveniach tlačidiel, tak mi to veru trvalo aj 15 minút). Výhodou každého menu však je aj to, že tlačidlá sú dostatočne veľké a nie je naozaj žiadny problém používať PDA jednou rukou, bez použitia stylusu, prípadne pripevnené na riadítkach bicykla. Za takéto zjednodušenie veru ďakujem.

Menu Quick Setup ponúka možnosť jedným klikom meniť základné nastavenia programu: aktivovanie záznamu trasy, zapnutie GPS, denný alebo nočný režim, orientáciu displeja (sever hore alebo orientácia v smere pohybu), farbu trasy, zoom (automatický, manuálny alebo proporcionálny aktívnym bodom, trase a mape) atď. Najdôležitejším tlačidlom je pritom tlačidlo na rýchly výber skupín máp, čo sa hodí v prípade, ak na konkrétnu oblasť máte v zariadení viacero skalibrovaných máp – potom si túto rýchlu zmenu máp nakonfigurujete na ľubovoľné tlačidlo a pri navigácii fičíte...