Důrazně varuji před společností Mivvy. Produkt Mivvy One, který jsem zakoupil, byl již počtvrté neúspěšně reklamován. Problém spočívá v tom, že po instalaci programů přístroj samovolně provádí HR reset. Popis závady i s nahraným CD, kde je jasně bez střihů vidět, že po instalaci se provede HR reset byl odeslán servisu. Cituji z odpovědi autorizovaného servisu. "Test přístroje OK, přístroj odpovídá technické specifikaci výrobce. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za SW třetí strany." Pokud tedy technická specifikace společnosti Mivvy zahrnuje to, že na přístroj za 6 500 Kč není možno nic nainstalovat je k zamyšlení zda tyto peníze neinvestovat někde jinde. Toto jsou mé poznatky.