Jiste, ze se 38xx oplati. O tom neni pochyb. Slot, vetsi barevnost, vetsi moznosti. Doporucuju. Hlavne 3870.

CEuky

hybo