Favicon Svethardware.cz  Svět hardware   Fórum Favicon Svetaudia.cz  Svět audia Favicon TVFreak.cz  TV Freak   Fórum Favicon Digimanie.cz  Digimanie   Fórum   Galerie

Neregistrovaný, před účastí na tomto fóru musíte potvrdit, že souhlasíte s dodržováním jeho pravidel.

Pravidla
Obecná pravidla fóra Svetmobilne.cz
Zveme vás k členství v odborném diskuzním fóru Svetmobilne.cz a těšíme se na diskuze o všem, čím se zabýváme. Většina z vás nás - moderátory a administrátory - ani nezaregistruje, jelikož naším posláním je z pozadí udržovat bezproblémový chod tohoto fóra. Protože však názory lidí mohou být různé a někdy mohou vést i ke střetům, definovali jsme podmínky, jimiž se budeme řídit v případech, kdy vše neběží zcela hladce.


1.1 - Chování na fóru

1.1.1 - Pokud jste na fóru nový, přečtěte si tipy a triky v sekci Jste tu poprvé?
1.1.2 - Dodržujte základní pravidla slušného chování na internetu.
1.1.3 - Jsou jasně definovány tématické sekce, které je nutné dodržovat.
1.1.4 - Před založením tématu si ověřte, zda se daný problém už někde neřeší (další diskuze na již probírané téma by způsobovala chaos).
1.1.5 - Nepoužívejte neslušné výrazy. V krajních případech lze použít hvězdiček pro zakrytí hlavních částí slova. Moderátor má právo neslušné výrazy editovat, nebo příspěvek smazat.
1.1.6 - Každý uživatel je zodpovědný za své příspěvky na tomto fóru! Při porušení pravidel bude jeho příspěvek bez upozornění upraven, přesunut, nebo odstraněn.
1.1.7 - Fórum neslouží k debatám o článcích v magazínu Svět mobilně - k tomu slouží diskuze pod články.
1.1.8 - Je zakázáno vytvářet si a využívat na tomto fóru více profilů. Porušení tohoto může mít za následek udělení BANu (zamezení přístupu uživatele na fórum) a podrobné prozkoumání i přehodnocení jeho dosavadní činnosti.


1.2 - Příspěvky ani další obsah zadaný uživatelem (např. podpis nebo avatar) nesmí zahrnovat:

1.2.1 - Reklamu, propagaci nebo komerční obsah neschválený administrátory fóra (mezi to patří i odkazy na konkurenční servery a inzeráty s účelem něco prodat).
1.2.2 - Obsah (nebo odkazy na něj) vulgární, osočující, urážlivý, rasistický či jinak pobuřující, odporující zákonným normám a nařízením (warez apod.) nebo dobrým mravům.
1.2.3 - Obsah, jehož účelem je pouze vytvořit flamewar.
1.2.4 - Příspěvky se zjevnými nebo skrytými urážkami osob postižených, vyznávajících jiné náboženství nebo příslušníků jiné rasy apod.
1.2.5 - Obsah, jehož hlavním smyslem je posthunting (umělé zvyšování počtu příspěvků).
1.2.6 - Obsah zabývající se českou nebo zahraniční politikou.


1.3 - Moderátoři a administrátoři fóra

1.3.1 - O tom, zda příspěvky nebo další obsah zadaný uživatelem vyhovuje výše uvedeným podmínkám, rozhodují moderátoři nebo administrátoři fóra (pokud není u konkrétního případu stanoveno jinak).
1.3.2 - Moderátoři a administrátoři mají právo editovat, mazat a přesouvat příspěvky, které podle jejich názoru porušují výše uvedená pravidla. Při častém nebo soustavném porušování pravidel má moderátor nebo administrátor právo uživatele napomenout. Administrátor má právo na základě vlastního uvážení nebo na návrh moderátora uživateli snížit jeho hodnocení nebo mu udělit ban (dočasné nebo trvalé zamezení přístupu uživatele do fóra).
1.3.3 - Rozhodnutí moderátorů a administrátorů tohoto fóra je konečné.
1.3.4 - Jakékoli stížnosti, případně reklamace, na jednání moderátorů nebo administrátorů tohoto fóra jsou povoleny pouze formou soukromých zpráv adresovaných moderátorům nebo administrátorům fóra, případně formou e-mailu. Jakákoliv veřejná polemika na toto téma v rámci tohoto fóra se nepřipouští a je považována za porušení výše uvedených pravidel.


1.4 - Udržování pořádku na fóru

Pokud příspěvky nebo jiný obsah zadaný uživatelem nevyhovuje výše uvedeným podmínkám, mají moderátoři a administrátoři právo:
1.4.1 - Závadnou část příspěvku smazat nebo editovat.
1.4.2 - Smazat nebo přesunout celý příspěvek (nebo téma) se závadným obsahem.
1.4.3 - Varovat uživatele porušujícího pravidla (žlutá karta).
1.4.4 - Napomenout uživatele porušujícího pravidla (červená karta) a udělit mu odpovídající počet trestných bodů, které mohou mít pro uživatele za následek omezení přístupu k funkcím fóra (odkaz na stránku s definicí systému udělování trestných bodů).
1.4.5 - Zamezit přístupu uživatele na fórum (ban).

Pokud podle názoru uživatele obsah některého z příspěvků na fóru porušuje výše uvedená pravidla, může využít možnost oznámení příspěvku, kterého se problém týká, vedení fóra (toto oznámení bude dostupné všem moderátorům a administrátorům, kteří posléze stížnost hromadně posoudí).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Redakce ani provozovatel Světa mobilně nenese zodpovědnost za případný závadný obsah diskuzí na fóru, avšak vyhrazuje si právo diskuze moderovat podle zde definovaných pravidel.3. Pravidla pro podpisy


3.1 - Není povolené obarvování textu na jinou barvu, než je černá (je zakázán vB kód [color]).
3.2 - Je možné vložit 1 obrázek o maximálních rozměrech 350 x 20 px (pouze statický, animovaný gif není povolený).
3.3 - Maximální povolená velikost textu na jednom řádku je velikost 2.
3.4 - Maximální povolený počet řádků v podpisu je 5 (vždy po 90 znacích je další text brán jako nový řádek).
3.5 - Maximální počet znaků je 500 (bez vB kódu).
3.6 - Podpis nesmí obsahovat nic, co by bylo v rozporu s pravidly tohoto fóra (tedy ani žádnou formu reklamy).
3.7 - Podpis se zobrazuje jen u 1. příspěvku svého uživatele v rámci jedné stránky.
3.8 - Podpis se zobrazuje jen uživatelům, kteří byli na fóru aktivní (něco napsali, přihlásili se...) v uplynulých 14 dnech.

Prvních 5 bodů je ošetřeno nastavením fóra a nelze je porušit. Pokud někdo poruší 6. bod, bude mu podpis upraven, nebo rovnou smazán.


4. Pravidla reputačních bodů


4.1 - Pokud Vás nějaký příspěvek zaujme, můžete za něj jeho autorovi přidat nebo odebrat reputační body (návod jak na to). Pokud tak učiníte, musíte vždy připojit komentář (typicky obsahující to, co Vás k tomu přimělo). Reputační body slouží pouze pro odměňování hodnotných/nežádoucích příspěvků. Pokud by je někdo rozdával nebo odebíral bezdůvodně bez vazby na pro fórum hodnotné/nežádoucí příspěvky (ať už ze známosti nebo z nepřátelství), bude to považováno za porušení pravidel udělování reputace.

4.2 - Počet reputačních bodů mohou ovlivňovat pouze uživatelé, kteří v rámci diskuzního fóra napsali minimálně 15 příspěvků a mají minimálně 10 reputačních bodů (což je výchozí počet, který obdrží každý nový uživatel).

4.3 - Každý má určitou úroveň reputačního vlivu, která ovlivňuje, kolik nejvíce může někomu jinému jedním kliknutím přidat/odebrat reputačních bodů. Úroveň vlivu má u každého na začátku hodnotu 1 (jedním klinutím se přidá/odebere 1 reputační bod). Po obdržení dalších 100 reputačních bodů se úroveň vlivu zvyšuje o 1.

V případě vyšší úrovně vlivu je třeba při udělování reputace volit s rozumem počet bodů, aby odpovídaly důležitosti/hodnotě hodnoceného příspěvku. Je zakázáno za všechno udělovat plný počet nehledě na kvalitu/přínos příspěvku - udělování reputace musí být smysluplné.

4.4 - Přidávat nebo odebírat reputační body je možné v 24hodinovém intervalu pouze 10 různým uživatelům.

4.5 - Opětovné přidání nebo odebrání reputačních bodů stejnému uživateli je možné až po ohodnocení 10 jiných uživatelů.

4.6 - Grafická prezentace počtu reputačních bodů zobrazující se například v příspěvcích pod avatarem je následující:
...jedno tmavě zelené políčko = 15 bodů
...jedno světle zelené políčko = 30 bodů
...jedno zlaté políčko = 60 bodů

4.7 - V některých sekcích nelze u příspěvků udělovat reputační body. Jejich přehled je zde.

4.8 - Na komentáře doprovázející udělování reputačních bodů se vztahují i obecná pravidla celého fóra. Urážky v komentářích jsou také porušením pravidel tohoto fóra.

4.9 - U členů s vyšším počtem reputačních bodů dochází k náhodné kontrole udělených bodů. Při zjištění porušení zde definovaných pravidel bude přistoupeno k odpovídajícím opatřením (červená karta, snížení reputace administrátorem, odebrání možnosti udělovat reputační body).


5. Pravidla vkládání obrázků do alb


Je možné si vytvářet speciální alba pro prezentaci svých fotografií a zajímavých obrázků, ke kterým pak mohou ostatní uživatelé psát komentáře. Obrázky ve svých albech je také možné přidávat do společenských skupin, jejichž jste členem. Více podrobností zde.

5.1 - Maximální rozlišení obrázku v albech je 1024 x 768 pixelů.
5.2 - Maximální velikost obrázku v albech je 1 MB.
5.3 - Vkládat do alb je možné pouze soubory s příponou jpg, jpeg, png a gif.
5.4 - Každý může mít ve svých albech maximálně 100 obrázků.
5.5 - Každý má pro obrázky ve svých albech k dispozici 100 MB prostoru.
5.6 - Frekvence přidávání nových obrázků není nijak omezena.
5.7 - Přidané obrázky do alb může jejich autor kdykoli smazat.
5.8 - K obrázkům z veřejných alb mohou psát všichni uživatelé komentáře. Autor komentáře u obrázku v albu jiného uživatele může svůj komentář kdykoli editovat.
5.9 - Obrázky nesmí porušovat obecná pravidla tohoto fóra (tedy žádná reklama nebo nevhodný obsah).


Pokud některé z pravidel porušíte, obdržíte žlutou nebo červenou kartu a budete muset znovu odsouhlasit jejich znění.

 Přečetl jsem si pravidla a souhlasím s jejich dodržováním.